Deler av dreningssystemet langs E6 på Romerike er over 50 år gammelt og byttes nå ut. Foto: Hassan Mohamad/Statens vegvesen

Våtere klima og rust utfordrer E6 på Romerike

Store nedbørsmengder og rust på dreningsrør gjør at Norges eldste motorveg på E6 mellom Skedsmokorset og Berger fra 1964 nå får ny drenering. Trafikken på E6 går som normalt under arbeidet.

- Vi har allerede gjennomført en «total» oppussing av dreningssystemet på strekningen på E6 mellom Jessheim og Kløfta. Nå holder vi på med rehabilitering og ny drening mellom Kløfta og Grankrysset. Dette arbeidet blir ferdig neste år. Og i disse dager er vi i full gang med å engasjere ny entreprenør for strekningen Grankrysset og Skedsmokrysset, forteller en engasjert seksjonsleder Bjørn Kåre Steinset i Statens vegvesen til vegvesen.no.

De aller fleste trafikantene på strekningen strekningen mellom Skedsmokorset og Jessheim har kanskje lagt merke til anleggsmaskiner og omfattende graving langs E6.

Krevende grunnforhold
- Dette er en meget krevende jobb da vegen går i et område med kvikkleire og ustabile masser. Det er tidvis mangelfull dokumentasjon på 50 år gamle dreningssystemet og mye er rustet i stykker. Arbeidet må utføres med varsomhet og mange steder må man sikre grunnen bl.a. med hjelp av spunting før man kan skifte rør. Så langt har imidlertid arbeidet gått bra og i henhold til fremdriftsplanen, forteller byggeleder Kanirash Kamran i Statens vegvesen.

Budsjettet for hele arbeidet er beregnet til ca. 175 millioner kroner.

Mange rør, kommer og stikkrenner har gått ut på dato. Systemet er heller ikke bygget for dagens store nedbørsmengder. Samtidig er store deler av rørsystemet rustet i stykker.

Bruker «strømpelegger»
- Vi legger om og skifter deformerte rørledninger, stikkrenner og kummer. I tillegg «strømpelegger» vi flere av de gamle rørene. Det vil si at vi blåser opp en strømpelignende plastelement som tres på innsiden av de gamle rørene. De nye «stømpene» fungerer som nye rør og bidrar til at vi slipper å skifte ut alle rør, forteller byggeleder Kanirash Kamran.

Det legges nye rør på en strekning på til sammen ca. 3,2 kilometer og hele anleggsområdet er på ca. 12 km totalt. Arbeidet foregår på begge sider av motorvegen.

Seksjonsleder Bjørn Kåre Steinset sier at riktig drening er avgjørende for opprettholde kvaliteten på vegen.

- For å bevare en veg må vann i den såkalte vegkroppen unngås ved hjelp av god drenering. E6 er Norges viktigste veg – særlig strekninga mellom Oslo og hovedflyplassen på Gardermoen. Utbedring av dreneringa her begynte nå å bli nødvendig for å unngå sammenbrudd. Klimaendringene som kan komme, gjør også utbedring av nødvending slik at kapasitet for å få bort vannet må økes, sier Steinset.