Foran fra venstre: Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen og prosjektsjef Torgrim Storstein i Vassbakk & Stol. Bak fra venstre: Thomas Haugen, prosjektleder Haugesund kommune, Eivind Lindås, utbyggingssjef Haugesund kommune, og prosjektleder Thomas Midbøe i Vassbakk & Stol.
Foran fra venstre: Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen og prosjektsjef Torgrim Storstein i Vassbakk & Stol. Bak fra venstre: Thomas Haugen, prosjektleder Haugesund kommune, Eivind Lindås, utbyggingssjef Haugesund kommune, og prosjektleder Thomas Midbøe i Vassbakk & Stol.Foto: Bjørnar Måleng

Vassbakk & Stol skal rydde for ny bydel i Haugesund

Haugesund kommune har signert totalentreprisekontrakt med Vassbakk & Stol om masseutskifting og VA-anlegg på Flotmyr i Haugesund.

Tildelingen av kontrakten er basert på det beste forholdet mellom pris og kvalitet, hvorav pris ble vektet 40 prosent og kvalitet 60 prosent, skriver Haugesund kommune i en pressemelding.

Byggherren opplyser at Vassbakk & Stol sitt tilbud var best på både kvalitet og pris.

Prosjektet skal gjennomføres som Haugesund kommune sin første fossilfrie byggeplass.

Totalentreprisekontrakten har en verdi på cirka 74 millioner kroner, inklusive moms.

– Vassbakk & Stol ser frem til å være med å utvikle en ny bydel hvor vi får ryddet opp i et gammelt deponi og gjennomføre et fossilt fritt prosjekt sammen med kommunen, sier prosjektsjef Torgrim Storstein Vassbakk & Stol.

Prosjektet er jobbet med i flere år og er grundig utredet og planlagt. Deler av arbeidet består blant annet av opprydding etter gammelt avfallsdeponi som var i bruk fra etter andre verdenskrig og frem til 1954, skriver Haugesund kommune i pressemeldingen.

Området som skal klargjøres er på om lag 20.000 kvadratmeter, med en forventet maksimal dybde på opp mot 12 meter. Det estimeres at om lag 100.000 faste kubikk masser skal håndteres i prosjektet fordelt på fyllmasser, torv og silt/leire, opplyser byggherren.

Prosjektet omfatter spuntarbeider, etablering av ny VA-trase, masseutskifting og sikringstiltak knyttet til grunnvannshåndtering.

Kontrakten er en stor og omfattende anleggsjobb som skal gjennomføres i et bynært område, så det er lagt opp til tett dialog med naboer og øvrige interesserte i gjennomføringen, skriver byggherren i meldingen.