Varslet om ustø grunn

Allerede 16. februar fikk Statens vegvesen overlevert en rapport som fastslo at grunnen rundt rasstedet i Kattmarkveien i Namsos var ustabil og krevde sikring.

Vegvesenet bekrefter overfor Dagbladet.no å ha mottatt den geotekniske rapporten, som ble levert av rådgivningsselskapet Multiconsult. Selskapet konkluderte med at en rekke sikringstiltak var nødvendige før utvidelsen av den kommunale veien kunne gjennomføres.

- Rapporten danner grunnlaget for de anleggstekniske detaljene i prosjektet. Den fastslår at det er en ustø grunn i anleggsområdet ved siden av raset og anbefaler omfattende sikring. Den inneholder flere forslag for å stabilisere veien, sier utbyggingssjef Ove Nesje i Statens vegvesens regionkontor i Midt-Norge.

Han forteller at representanter fra Vegvesenet fredag kveld går gjennom rapporten sammen med Multiconsults geoteknikere. De skal avdekke om anbefalingene i rapporten er fulgt.

Sprengningene inntil veien ved rasområdet har pågått i et par uker. Fredag formiddag ble det foretatt en rekke sprengninger, den siste bare to minutter før raset gikk, ifølge Dagbladet.