Ilustrasjonsfoto.

Varsler nye regler for sprengning etter bransjerapport

– Fjellsprenging er forbundet med risiko, og vi har hatt alvorlige sprengningsulykker på våre anlegg de siste årene. Vi ser etter metoder og organisering av arbeidet som reduserer risikoen til et minimum.

Bettina Sandvin, leder for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet. 

Det sier Bettina Sandvin, leder for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet, i en melding fra Statens vegvesen.

En arbeidsgruppe fra bransjen har sett spesielt på hvordan man kan sikre at det ikke blir liggende igjen udetonert sprengstoff som kan gi skade. De vurderte blant annet hvordan arbeidet på anlegg organiseres, valg av sprengstoff og tennmekanismer samt opplæring.

– Vi vil se på hvordan konkurranse og oppgjørsformer kan påvirke sikkerheten. Vi ønsker ikke mekanismer i kontrakten som fører til at man gjør dårlige valg, sier Sandvin.

Arbeidsgruppen peker blant annet på at oppgjør for sprengning med fordel kan deles opp i flere poster og dermed forhindre uheldige valg grunnet konkurranseforhold. Det kan gis et eget oppgjør for å etablere konturen – altså bergveggen som står igjen etter sprengningen.

Arbeidsgruppen peker på risiko ved anvendelse av ulike typer av sprengstoff. Når det gjelder tennsystemer rangerer ikke arbeidsgruppen dem etter sikkerhet, men peker på at det er klare fordeler med elektriske og elektroniske tennsystemer for enkelte typer arbeider. Dette er fordi disse typene gir mulighet for å måle om man har kommet i skade for å ødelegge koblingen til noen av tennerne før det sprenges. De er imidlertid mer komplisert å bruke og det er mange ulike systemer på markedet. De mer tradisjonelle ikke-elektriske tennsystemene er enkle og rasjonelle i bruk, påpeker arbeidsgruppen.

– Vi er enige med arbeidsgruppen i at det ikke er ønskelig å låse bransjen til en av mange metoder når sprengningsarbeidene er så forskjellige på våre anlegg. Men entreprenørene og vi som byggherrer kan samarbeide tett om å finne gode rammebetingelser så den beste og tryggeste metoden tas i bruk i hvert enkelt tilfelle. Statens vegvesen vil nå justere bestemmelsene slik at de møter de utfordringene som arbeidsgruppen trekker opp, sier Sandvin.

Arbeidsgruppen har bestått av: Kristoffer Foss, Kjell Foss AS; Morten Lorentzen, Follo fjellsprengning AS; Eivind Groven, Veidekke Entreprenør AS; Glenn Seland, Regionalt verneombud; John Eriksen, AF Gruppen AS; Nils Ramstad, Multiconsult ASA; Harald Fagerheim, Statens vegvesen; Olaf Rømcke, Orica Norway AS.

Rapporten utgis av bransjerådet for fjellsprengning.