Bogdan Chain mot Atlanco Ltd kom helt til EU-domstolen i Luxemburg. Foto: Cédric Puisney

Var saksøker i Atlanco-rettssak i EU-domstolen – men polakken som jobbet i Norge hadde aldri gått til sak

Saken mellom bemanningsbyrået Atlanco Ltd og den polske bygningsarbeideren Bogdan Chain hadde versert i rettsvesenet i flere år, og var til og med gjenstand for en høring i EU-domstolen. Problemet var bare at polakken – med en fortid i Norge - aldri hadde gått til sak mot det irske bemanningsselskapet, og ikke visste noe om søksmålet.

Byggeindustrien har flere ganger tidligere omtalt det irske bemanningskonsernet Atlanco Rimec. Norges to største entreprenører, Veidekke og Skanska, svartelistet selskapet, og europeiske fagforeninger har trukket frem irene som en sosial dumping-versting. Selskapet var også lenge tilstede i Norge, men det norske datterselskapet slo seg selv konkurs våren 2014.

Den irske statskanalen RTE brukte Atlanco Rimec som utgangspunkt i en TV-dokumentar – som også er vist på NRK – om fremmedarbeideres skjebne i Europa. Det var den irske journalisten og produsenten Frank Shouldice som sto bak dokumentaren, og nylig kom han ut med en ny radiodokumentar om det kontroversielle selskapet, hvor en polakk som tidligere har jobbet på flere norske byggeplasser – som utleid fra Atlanco – har hovedrollen, en rolle han inntil nylig ikke var klar over.

Jobbet i Norge

Bogdan Chain heter fagarbeideren som i flere år jobbet for Atlanco. Han var blant annet innom to store norske entreprenører og en nå konkurs østerriksk entreprenør, mens han jobbet et drøyt halvår i Norge.

Problemene hans startet etter at han kom hjem fra Norge. For etter at Chain sluttet i Atlanco, fikk han hjerteinfarkt på en tysk byggeplass – og dro hjem til Polen. Der fikk han beskjed om at han ikke kunne få uføretrygd, siden han ikke hadde betalt skatt og avgifter de siste årene. Chain trodde Atlanco hadde betalt dette, ettersom det var en egen post på lønnsslippene som besto av trekk til skatt- og trygdeutgifter. Han fikk også et skattekrav fra Skatteetaten i Norge, som han hadde store problemer med å få betalt.

Prinsipielt viktig sak

Imens hadde Shouldice i sine undersøkelser rundt Atlanco Rimec kommet over Chains navn. Han står nemlig oppført som saksøker i en sak som startet på Kypros i 2012.

Den delen av Atlanco – Atlanco Ltd - som Chain var ansatt i, holdt nemlig til på øya i Middelhavet. Her fikk Atlanco arbeidstillatelser til mange av de 50.000 arbeiderne de selv sa de hadde under kontrakt, før kypriotiske myndigheter av uvisse grunner plutselig ikke ville gi Atlanco flere tillatelser.

Saken som ble reist mellom Atlanco Ltd (det kyriotiske datterselskapet, red. anm.) og Bogdan Chain, søkte å avgjøre hvorvidt Kypros kunne nekte Atlanco arbeidstillatelser. Saken hadde så stor prinsipiell betydning at den raskt ble henvist til EU-domstolen i Luxembourg. Utfallet ville danne presedens for om selskap selv kan bestemme til hvilket medlemsland de vil betale sosiale avgifter – altså blant annet trygdeavgifter.

Disse avgiftene er vesentlig lavere på Kypros enn i landene i Nord-Europa hvor Atlanco-systemet hadde sine oppdrag. Saken kunne med andre ord få stor betydning for flyten av arbeidskraft innad i EU, samtidig som migrantarbeidernes rettigheter kunne bli vesentlig svekket.

Visste ingenting

Men, problemet var bare at Chain aldri hadde reist eller hørt om saken. Han ble overrasket da Shouldice møtte ham i Polen i januar i år, og konfronterte han med rettstvisten. Han visste ingenting om saken.

- Bogdan forsto ikke hva jeg snakket om, forteller Shouldice til Byggeindustrien om sin første samtale med polakken.

- Først prøvde jeg å få tak i ham på telefon via en venn av ham. Vi hadde språkproblemer, men vennen fortalte meg at Bogdan svarte: Hvilken sak? Jeg trodde kanskje spørsmålet ble misforstått. Når jeg spurte ham ansikt til ansikt med en tolk tilstede, så ristet han bare på hodet i forundring. Hans kone Barbara virket sjokkert, legger den irske journalisten til.

Det viste seg at den kypriotiske advokaten som hadde ført saken fra starten av hverken hadde møtt, pratet med eller fått noen skriftlig instruks fra Chain. Han hadde derimot blitt tildelt saken av det belgiske advokatkontoret Lorenz. Det samme advokatkontoret som representerte Atlanco Ltd i den samme saken.

Chain skrev brev til både kypriotiske myndigheter og EU, men saken fortsatte allikevel, og 12. mars var det høring i saken i EU-domstolen i Luxemburg.

Shouldice var tilstede i salen hvor både representanter for EU og flere medlemsland – blant annet Sverige og Danmark uttalte seg. Medlemslandene uttrykte bekymring for Atlancos krav, mens EUs holdning – ifølge Shouldice – var mer positiv.

- At saken gikk hele veien til EU-domstolen bare understreker hvor bisarr og foruroligende hele situasjonen er. Det var surrealistisk å sitte i rettssalen i Luxemburg og høre ledende EU-jurister og advokater som representerte medlemslandene, diskutere Bogdan Chain som mannen som hadde klaget inn denne saken, sier Shouldice.

Og på tross av at Chain ettertrykkelig prøvde å fortelle at han ikke kjente noe til dette, fortsatte saken.

Trakk saken

Noen måneder senere tar derimot den kypriotiske statsadvokaten affære, etter å ha vært i kontakt med Shouldice, og trekker saken. I stedet blir det startet etterforskning av hele saken.

Saken har heller ikke gått upåaktet hen i EU.

- Mange lurer nå på om det er andre saker som har gått igjennom systemet på denne måten. Hvis det er mulig for en falsk sak å komme så langt og nesten forandre EUs regelverk på viktige og sentrale punkter, så kan man lure på om det har skjedd tidligere. Denne saken forsvinner ikke, og man spør seg hva EU-domstolen gjør for å forsikre seg om at dette ikke skjer igjen. I tillegg gjenstår det å se hvem som står bak dette, hvem som har hjulpet til og hvilken straff de vil får for å ha satt hele EUs juridiske system i vanry, sier Shouldice til Byggeindustrien.

I januar i år ble hele Atlanco Rimec solgt til det den tidligere eieren Michael O´Shea kaller en ikke-europeisk eier. De flyttet også hovedkontoret sitt fra Dublin. Lite er kjent om hva som har skjedd med selskapet.

Kilder Byggeindustrien har vært i kontakt med, hevder at Atlanco-nettverket fortsatt opererer i Norden, men under et annet navn.

Her kan du høre hele den irske dokumentaren