Lav vannstand i Kalhovdfjorden som er del av flere vann sør på Hardangervidda i Telemark. Den er også en del av Skiensvassdraget, og har utløp er til elva Mår, som renner ned til Tinnsjå. Innsjøen er regulert som magasin for Mår kraftverk og den er oppdemt til samme nivå som Gøystavatnet i sør. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Lav vannstand i Kalhovdfjorden som er del av flere vann sør på Hardangervidda i Telemark. Den er også en del av Skiensvassdraget, og har utløp er til elva Mår, som renner ned til Tinnsjå. Innsjøen er regulert som magasin for Mår kraftverk og den er oppdemt til samme nivå som Gøystavatnet i sør. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Vannstanden i magasinene er fortsatt lavere enn normalt

Fyllingsgraden i vannmagasinene var på 59,2 prosent ved utgangen av forrige uke. Det er fortsatt lavere enn det som har vært vanlig på denne tiden.

Fyllingsgraden økte med 5,7 prosentpoeng i forrige uke, melder NVE.

For årene 2002–2021 var medianverdien for fyllingen på samme tidspunkt oppe i 67,9 prosent.

Fyllingsgraden var høyest i Midt-Norge (område 3) i forrige uke, med 82,3 prosent. Sørvest-Norge (område 2) hadde lavest fyllingsgrad med 45,5 prosent.

Fra og med 13. juni har Statnett endret grensen mellom prisområdene 3 og 5, det vil si Midt-Norge og Vest-Norge. Magasinstatistikken er oppdatert for å gjelde den nye inndelingen.