Vannfronten Park

Prosjektleder Åge Seltveit i Skorve Entreprenør er fornøyd med gjennomføringen av prosjektet.
Skorvelogo

Skorvelogo

Swecologo

Swecologo

Systemblokk

Systemblokk

Fiskumlogo

Fiskumlogo

NotoddenGlass

NotoddenGlass

Aeris

Aeris

Stologo

Stologo

MaxboProff

MaxboProff

Nordanlogo

Nordanlogo

I slutten av september overleverer totalentreprenøren Skorve Entreprenør de siste 12 leilighetene ved
bolig- og næringsprosjektet Vannfronten Park i Notodden. – Det har vært et artig prosjekt å få være med på, oppsummerer prosjektleder Åge Seltveit.

Fakta

Sted: Notodden

Prosjekttype: 48 leiligheter, næringsareal og parkeringskjeller

Areal: Boliger: 3.800 kvadratmeter (BRA), næring: 3.000 kvadratmeter, p-kjeller: 4.000 kvadratmeter

Totalentreprise ekskl. mva: 260 millioner kroner

Byggherre: Bolig: Jernverkstomta Utbygging (eid av PBBL Prosjekt og Heimgard Bolig), næring: Bng Utvikling (eid av BRG Utvikling, Gumpens Invest, NG Eiendom Vestfold Telemark og ITV Gruppen)

Prosjektleder forprosjekt: Prosjektform

Byggeleder: ITV Eiendomsutvikling

Arkitekt: Seil Arkitekter

Totalentreprenør: Skorve Entreprenør

Hovedrådgiver: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Bæresystem i betong: Loe Betongelementer l Prefab trapper, balkonger, svalganger: Systemblokk l Blikkenslager: Teleblikk l Elektro: Elektro-Pluss Telemark l Rørlegger: Notodden Rørleggerforretning l Ventilasjon: Aeris l Glassfasader og alu-dører: Notodden Glass & Aluminium l Lås og beslag: Brann og Sikringservice l Taktekking: Icopaltak l Dører: Daloc l Vinduer: Nordan l Rekkverk: Sega-tech l Stålarbeider: Fiskum Stål og Sveis, Elektrosveis l Porter: Port Teknikk l Hurtigporter: Olar Portconsult l Rulle-gitter: Haby l Flis: HJJ Mur og Flis l Oppmerking parkeringsplasser: Elan-to Oppmerking l Systemvegger, himlinger: Moelven Modus, Modulvegger l Maler: Malerfirma Klokseth l Fast innredning: JKE Design Notodden l Badekabiner: Norac l Gartner: CR Landskap l Mur og puss: Flis og Murmester l Byggevarer: Maxbo Proff Skien

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Vannfronten Park er tegnet av Seil Arkitekter AS og er bygget på den gamle jernverkstomta i

Notodden. Prosjektet ligger helt nede ved Heddalsvannet og har blant annet det karakteristiske Bok & Blueshuset som nærmeste nabo.

Prosjektet inneholder 48 leiligheter fordelt på tre bygg som PBBL Prosjekt AS og Heimgard Bolig AS står bak. Boligene med tilhørende uteareal er bygget på taket av et 3.000 kvadratmeter stort næringsareal med parkeringskjeller. Bng Utvikling AS, som eies av BRG Utvikling, Gumpens Invest, NG Eiendom Vestfold Telemark og ITV Gruppen, er tiltakshaver for næringsdelen av prosjektet.

– Prosjektet er gjennomført med to kontrakter og to byggherrer, og vi bygger for til sammen 260 millioner kroner eksklusive moms, opplyser prosjektleder Åge Seltveit i Skorve Entreprenør.

Har vist gjennomføringsevne

Seltveit, som også var prosjektleder da Skorve Entreprenør bygde det naboliggende Bok & Blueshuset i samarbeid med Tor Entreprenør, synes det har vært artig å få mulighet til å bygge et nytt stort prosjekt på den gamle industritomta i sentrum av Notodden.

– Dette er en av de største kontraktene Skorve Entreprenør har hatt, og jeg synes vi har vist at vi har gjennomføringsevnen som skal til for å klare denne typen prosjekter. Sammen med gode samarbeidspartnere, en stor del av de lokale, har vi klart å få til fin flyt i et prosjekt med både trafikk og naboer tett på byggeplass, oppsummerer Seltveit.

Bæresystem

Han forteller at en av hovedutfordringene i prosjektet dukket opp allerede under planleggingen av prosjektets bæresystem.

– Byggherren for parkeringskjelleren og næringsdelen ønsket naturlig nok minst mulig bærevegger og søyler, men når man bygger 48 leiligheter på toppen så må noe ta kreftene. Vi hadde noen runder med diskusjoner, men sammen med vår RIB Sweco, fant vi en løsning jeg føler alle var fornøyde med, sier Seltveit.

Parkering- og næringsdelen har prefabrikkerte veggelementer og etasjeskiller, mens i leilighetsdelen er det kun balkonger og trapper som er prefab. Seltveit forteller at bestillingen på leilighetene kom senere enn næringsdelen og at leveringsfristen derfor ble for kort da entreprenøren skulle bestille prefab til leilighetsbyggene.

– Det hadde vært mest rasjonelt for prosjektet å få bestillingen på næring og leiligheter samtidig slik at vi kunne samkjørt prefableveransen, men vi løste det greit med å plasstøpe veggene i leilighetsdelen, forteller Seltveit.

– Gjennomført gode kvaliteter

Bolig- og næringsprosjektet har fasader med pussede Sto-plater, kombinert med Sto sitt teglsteinkonsept Stobrick. Det er også innslag av båndtekking og noe trekledning i leilighetsdelen.

Seltveit beskriver Vannfronten Park som et prosjekt med gjennomført gode kvaliteter. Han trekker blant annet frem at leilighetene har en takhøyde på 260 centimeter og at de har vannbåren gulvvarme påkoblet fjernvarmesystem. Da Byggeindustrien besøkte prosjektet i slutten av august var 43 av 48 leiligheter solgt.

Gravde frem granat

I slutten av april 2021 fikk prosjektet nasjonal oppmerksomhet da blant annet VG og Byggeindustrien omtalte at det ble funnet en gammel granat under utgravingen av tomten. Seltveit sier det var en våken anleggsleder som tilfeldigvis oppdaget granaten.

– Politiets bombegruppe ble tilkalt og granaten ble sprengt nede i tomta samme dag som den ble funnet. Vi opplevde det som smådramatisk der og da, men heldigvis skjedde det ikke noe ulykke, sier Seltveit.

– Hvordan var det å fortsette grunnarbeidene etter en slik hendelse?

– Det er klart en slik hendelse gjør at det blir litt usikkerhet rundt den videre gravingen. Politiet mente det var veldig liten sannsynlighet for at det fantes flere granater i grunnen, men de kunne så klart ikke garantere noe. Vi hadde to store gravemaskiner som utførte gravearbeider på tomta. Den ene sikret vi selv med nytt glass i førerhytta, mens den andre ble byttet med en maskin som allerede var sikret, forteller Seltveit.

– Vi gjorde også om på prosedyrene slik at når gravemaskinene gravde så skulle det ikke være andre innenfor byggegjerdet. Hvis noen måtte inn på byggeplass, så ble førerne varslet slik at de kunne slutte å grave, tilføyer prosjektlederen.

Det hører med til historien at Skorve Entreprenør ikke fant flere granater. Det entreprenørselskapet derimot fant mye av på den gamle industritomta var forurensede masser.

– De forurensede massene som ble levert på deponi kostet prosjektet nesten 10 millioner kroner, opplyser Seltveit.


Flere prosjekter