Vangstunnelen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner Vangstunnelen. Flankert av regionveisjef Helge Eidsnes, ordfører Ingebjørg Winjum fra Granvin og ordfører Hans-Erik Ringkjøb fra Voss.

Fredag 20. desember åpnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen den 2.469 meter lange Vangstunnelen på Voss.

Fakta

Sted: Voss

Prosjekttype:
Anlegg, tunnel, veier og bruer

Entreprisekostnad eks mva:
366 millioner kroner

Lengde tunnel: 2.469 meter

Lengde veier: 5.000 meter

Bruer: En kjørebru, en gangbru

Tiltakshaver og prosjektering: Statens vegvesen

Hovedentreprenør:
NCC Construction

Underentreprenører/leverandører: Maskinentreprenør: Flage Maskin og Voss Maskinstasjon l Asfalt: NCC Roads l Banketter og betongrekk-
verk: Profilbetong l Ferdigbetong, sprutbetong, noe prefab: Voss Cement l Autovern/rekkverk: A Gjerde l PE skum og montering veggelement: Giertsen Tunnel l Veggelementer: Ølen Betong l Elektro: Vangen Elektriske l Rør: Ahlsell l Gartnerarbeider: Wikholm l Sprengstoff og tennere: Orica l Sikringsmateriell: Ørsta Stål l Tilsetningsstoffer: Basf l Borstål: Atlas Copco Constr. Techn. l Armering: Norsk Stål l Stillas og forskalingssystem: Peri l Leie av brakker, maskiner og utstyr: Ramirent l Transporttjenester: Vinje Kran & Transport l Innkvartering og bespisning: Voss Vandrarheim

Frem til 20. desember i fjor passerte cirka 800 lastebiler og vogntog og flere tusen personbiler daglig gjennom Voss sentrum. Det medførte forurensing og trafikkfarlige situasjoner. Åpningen av Vangstunnelen betyr at gjennomgangstrafikken nå er ledet utenom sentrum.

Nye muligheter
Ordfører Hans-Erik Ringkjøb beskrev ved åpningen Vangs-
tunnelen som en miljøtunnel og sa at åpningen gir Voss sentrum helt nye muligheter.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen uttalte at regjeringen ønsker å bedre trafikksikkerheten på E16 mellom Voss og Bergen, en strekning som i dag er svært ulykkesbelastet.

Vangstunnelen går mellom Svartenakken ved Vangs-
vatnet og Ringheim og er dimensjonert for 80 km/t. Kjøretiden er ca. to minutter.

366 millioner kroner
Tunnelen er prosjektert av Statens vegvesen (som også er tiltakshaver) og drevet i en hovedentreprise av NCC Construction. Anleggsstart var i november 2011. Tunnelen er drevet fra Svartenakken og drivingen startet 2. desember 2011. Gjennomslaget ved Ringheim skjedde 5. november 2012. Tunnelen ble overlevert 4. desember 2013 og åpnet 20. desember. NCCs kontraktssum er 366 millioner kroner eks mva.

Den 2.469 meter lange tunnelen har T10,5 profil og seks havar-
inisjer. Fri høyde er 4,6 meter. Ventilasjonsviftene kan styres i begge retninger.

Gass i fjellet
Prosjektleder Trygve Sæbø i NCC Construction forteller at fjellet har bestått av fyllitt og har vært greit å drive i.

– Det har vært lite vanninntrenging under drivingen og derfor ingen injeksjon. Noen steder traff driverne på gass. Brannvesenet i Bergen kom til at det var en blanding av hydro-gensulfid og en organisk gass. Konsentrasjonen var ikke helsefarlig og kunne ikke antenne, sier Sæbø.

512 tonn slurry
Boring skjedde med en Atlas tunnelrigg. Det gikk med 512 tonn slurry. I snitt ble det drevet 62 meter ukentlig. I rekorduken ble det drevet 85 meter. Det var restriksjoner på driving før klokken 07 og etter klokken 23.

En piggemaskin ble brukt på stuffen. Sprengte fjellmasser ble lastet opp med en Volvo 350 hjul-laster og kjørt ut med tipp-
trucker. Det er tatt ut 240.000 faste kubikkmeter fra tunnelen. Fyllitten er uegnet til veibygging, så massene er brukt til en strandplan ved kulturhuset ikke langt unna tunnelmunningen på Svartenakken og til et industriområde på Skulstadmoen. Resten er tippet i Vangsvatnet.

15.540 bolter
Fjellet er sikret med 15.540 bolter og 5.023 kubikkmeter sprut-
betong. Tunnelen er vann- og frostsikret med nesten 30.000 kvadratmeter PE-skum. Det er 3,7 meter høye betongelementer langs veggene og sprøytebetong i takhvelvingen.

Det er lagt ned 270.000 timeverk i tunnelarbeidene. Tunnel-
arbeiderne arbeidet en 12-9 ordning. Prosjektet hadde en skade med fravær og en H-verdi på 3,75.

Vei og bruer
Det er bygget ny vei fra Seim til tunnelen, flere nye lokalveier og rundkjøringer både ved Svartenakken og ved Ringheim. Samlet veilengde er fem kilometer. Ved Seim er det bygget en kjørebru i plasstøpt betong på 150 meter og en gangbru på 123 meter.

Anleggsleder Torkjell Eskeland i NCC bodde der en ny vei skulle bygges og måtte rive sitt eget hus for å kunne drive tunnelen. Han har bygget nytt hus et kort stykke unna.

Sprengte under vannet
Prosjektleder Trygve Sæbø sier at både driving og etterarbeid har gått ganske greit.

– Den største utfordringen har vært å oppnå god nok stabilitet ved tipping av masser i Vangsvatnet. Her utførte vi systematiske sprengninger under vann for å fortrenge de ustabile massene som ligger på bunnen av Vangsvatnet, sier Sæbø.