Kjetil Vikane (AF Anlegg) og Fridjar Molle (E-CO Energi) mottar beviset på at Vamma 12 er kåret til Årets Anlegg fra sjefredaktør Arve Brekkhus i Byggeindustrien.

Foto: Trond Joelson

Vamma 12 kåret til Årets Anlegg 2019

I forbindelse med en digital utgave av Byggedagene ble Vamma 12 kåret til Årets Anlegg 2019.

Her kan du lese Byggeindustriens omtale av prosjektet

Foto: E-Co Energi

Overrekkelsen av prisen ble gjennomført i lokalene til Doga i Oslo onsdag 24. juni.

Vamma kraftverk tar imot vann fra et område på størrelse med Sveits, og er Norges største elvekraftverk. Gjennom en nesten fire år lang periode er kraftverket utvidet og modernisert med en rekordstor ny turbin. I september i 2019 ble kraftverket åpnet av statsminister Erna Solberg etter å ha vært i prøvedrift siden mai samme år.

Vamma 12 betyr at dette er den tolvte turbinen på Vamma. Den nye turbinen er større enn noe som er bygget i Norge, sannsynligvis i hele Europa, de siste 30 årene. Den sluker unna hele 500 kubikkmeter vann per sekund.

Kraftverkutbyggingen innebærer store direkte tekniske leveranser, men den desidert største kontrakten på utbyggingen er det AF Gruppen som har hatt, og den omfatter alt bygg- og anleggsarbeid på Vamma 12. Dette inkluderer blant annet bygging av en ny kraftstasjon og en omfattende og teknisk avansert tunnelutbygging. AF overleverte sin del av utbyggingen i februar 2019. Hovedentreprenøren på Vamma 12-prosjektet har sprengt ut en stor inntakskanal og en 120 meter lang tunnel med et tverrsnitt på 250 kvadratmeter.

Tverrsnittet er så stort at det måtte tas ut i to høyder. Først ble takskiven sprengt ut og sikret før resten av tverrsnittet ble tatt ut i en bunnstross. AF Gruppen har også sprengt ut en sjakt ned til seks meter under havets overflate. Fra toppen til bygget til det laveste punktet i sjakten er det vel 70 meter.

I tillegg til inntakskanalen og sjakten har AF bygget en såkalt sugerørstunnel og en avløpskanal som skal føre vann tilbake til vassdraget nedstrøms fra kraftverket. Totalt er det tatt ut omtrent 250.000 kubikkmeter stein i utbyggingen. Prosjektet innebærer også betongstøp av betydelige dimensjoner. Til sammen 35.000 kubikkmeter betong har entreprenøren støpt i prosjektet. Det største enkeltstøpet har vært 2.500 kubikkmeter.

Høy grad av digitalisering og presisjon ligger bak den krevende utbyggingen. Et viktig element ved utbyggingen av Vamma 12 er at prosjektet har vært helt papirløst. Tidligere har 3D-modellen gjerne vært et supplement til tegningene, men her skulle man bygge utelukkende med modell. Det er byggherre E-Co Energi som tok det endelige valget om å gjennomføre kraftverksutbyggingen papirløst etter å ha vært i dialog med både AF og med de øvrige tilbyderne i prosjektet.

Juryleder Kjersti Folvik sier de har gått gjennom en rekke prosjekter før man kom frem til de nominerte til årets pris.

– Vi har gått bredt ut for å finne frem til mulige kandidater, og har vært innom flere gode prosjekter før vi til slutt satt igjen med de tre nominerte til prisen Årets Anlegg for 2019. Det er gledelig å se at fokus på miljø og bærekraft nå har kommet mye tydeligere på plass i anleggsprosjektene enn for få år siden. Det samme gjelder bruk av digitale verktøy og vektlegging av relasjonskompetanse og godt samspill, sier Folvik.

– Etter en totalvurdering landet juryen på at Vamma 12 er det prosjektet som best svarer ut prisens kriterier, sier Kjersti Folvik.

Jurylederen understreker at prisen Årets Anlegg er en helhetspris hvor både prosjektgjennomføring, utforming, bærekraft, innovasjon, HMS, seriøsitet og næringsutvikling med mer blir tillagt stor vekt.

I juryens begrunnelse står det blant annet:
«Den nyeste og største turbinen på Vamma kraftverk er det største elvekraftverket som er bygget i Europe de siste 30 år, og er et innovasjonsprosjekt med høy grad av digitalisering og bruk av BIM og VDC prosesser– helt tegningsløst! Prosjektet er preget av godt samarbeid og felles eierskap til løsninger og innovasjon. Krevende sprengning inntil anlegg i drift, store betongkonstruksjoner, arbeid i høyden og mange grensesnitt har vært hverdagen for de mange aktørene på anlegget.

Et miljøprosjekt som har benyttet eksisterende infrastruktur, og skapt ny grønn energi. Gjenbruk av masser har skapt nye jordbruksareal, og det er gjort gode tiltak for å unngå skader på vann og omgivelser. Et prosjekt som har bidratt til bransjeutvikling på digital samhandling.»

Øvrige nominerte til prisen var: E18 Rugtvedt - Dørdal og E6 Helgeland nord.

Fakta:

  • Byggherre: E-CO Energi
  • Entreprenør: AF Anlegg
  • Rådgiver: Norconsult

Juryen består av:

  • Kjersti Folvik (Aspelin Ramm)
  • Heidi Berg (Trimble)
  • Per-Arne Horne (DiBK)
  • Harald Martin Gjøvaag (Gottlieb Paludan Architects)
  • Kari Sandberg (EBA)
  • Arve Brekkhus (Byggeindustrien)
  • Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter)