Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Valutasmell i milliardklassen for Follobanen

Samferdselsdepartementet besluttet at det ikke var aktuelt for Follobaneprosjektet å inngå kontrakter i norske kroner fordi man da risikerte at leverandørene ville gjort påslag for en risikopremie. Svak kronekurs har nå gjort Follobaneutbyggingen 1,27 milliarder kroner dyrere enn først antatt. 

E24.no melder derfor at Samferdselsdepartementet nå ser seg nødt til å sprøyte inn penger i Follobaneprosjektet før tiden.

Nettstedet skriver at det i revidert nasjonalbudsjett foreslås at regjeringen skal betale ut 645 millioner til Follobanen fordi en svekket kronekurs har økt byggekostnadene.

Prosjektet har allerede fått 623 millioner kroner for økte valutakostnader, noe som dermed da øker utbyggingskostnadene med 1,27 milliarder kroner. Dette skal komme i tillegg til økningen på fem milliarder som ble varslet for kort tid siden.

E24.no skriver at det er Bane NOR som har ansvaret for det nye dobbeltsporet mellom Oslo Sentralstasjon og Ski stasjon, men avtalen de har gjort med Jernbanedirektoratet sørger for at det er staten som sitter med valutarisikoen.

I revidert nasjonalbudsjett står følgende: «Merutgiftene er nå blitt så store at Samferdselsdepartementet vurderer at det ikke lenger er mulig for Bane Nor å dekke merutgiftene, uten at foretaket må innskrenke annen aktivitet».

Ifølge E24.no var utgangspunktet for Samferdselsdepartementet at det ikke var aktuelt å inngå kontrakter i norske kroner fordi leverandøren da ville gjort påslag for en risikopremie.

«For prosjektet vil vi derfor sikre oss lavest mulig pris på utenlandske anbud ved at kontrakter tilbys i den valutaen som leverandørene ønsker», skrev avdelingsdirektør Cecilie Taule Fjordbakk i Samferdselsdepartementet i et brev i 2014.

I en uttalelse til E24.no skriver fagseksjonen i Samferdselsdepartementet at det ikke er sikkert at det ville vært rimeligere å inngå kontraktene i norske kroner ettersom man ikke vet hvordan leverandørene ville prissatt valutarisikoen i sine tilbud.

– Vi kan derfor ikke si hvorvidt om valutautgiftene omtalt i revidert nasjonalbudsjett er høyere enn økte utgifter til leverandørene, dersom de hadde regnet risikoen inn i kontraktene, skriver departementet til E24.no.