Våler skole og aktivitetshus

Prosjektleder Torstein Berg i Våler kommune (t.v) og prosjektleder Even Antonsen i Martin M. Bakken, har fått til et godt samspill i prosjektet.
MartinMBakken

MartinMBakken

ProsjektrådInnlandet

ProsjektrådInnlandet

Norconsultlogo

Norconsultlogo

Moelvenlogo

Moelvenlogo

Titansport

Titansport

Vyrk

Vyrk

Senderud

Senderud

YCrør

YCrør

Enwa

Enwa

Østriv

Østriv

LøtenMaler

LøtenMaler

ATtre

ATtre

Berglund

Berglund

BetongØst

BetongØst

Akershusgartneren

Akershusgartneren

Når skogkommunen Våler bygger ny barneskole, aktivitetshus og bibliotek, er det naturligvis med tre som det bærende materiale.

Fakta

Sted: Våler i Innlandet

Prosjekttype: Barneskole, idrettshall, svømmehall og bibliotek

Areal (BRA): Cirka 6.150 kvadratmeter

Totalentreprise eks. mva: 235 millioner kroner, inklusive endringer

Byggherre: Våler kommune

Byggeleder: Prosjektråd Innlandet

Samspillentreprenør: Martin M. Bakken

Arkitekt: Tulinius Lind Arkitekter

Rådgivere: PRL, RIB, RIBr, RIA, RIByfy: Norconsult l RIV: WSP Norge l RIE: Malnes & Endresen l ITB-koordinator: Rejlers l UAK brannprosjektering: Rambøll l UAK øvrige fag: Byggeråd

Underentreprenører og leverandører: Grunn og utomhus: Auden Senderud Gravemaskindrift l Rørlegger: YC Rør l Ventilasjon: TechnoTeam Prosjekt l Automatikk: Klimacontrol l Elektro: Storhamar Elektro l Personheis: Stannah l Anleggsgartner: Akershusgartneren l Landmåling/stikking: Maskinstyring l Armering: Norsk Stål l Limtre: Moelven Limtre l Betong: Betong Øst l Stålkonstruksjoner: Armec l Mur og flis: Mjøsen Murmesterforretning l Finerplater og spiler innvendig: Vyrk l Parkett: Parkettpartner l Dører: AT Tre l Våtromsdører: Kvanne Industrier l Lås og beslag: Lås og Sikring l Taktekker: IcopalTak l Blikkenslager: Berglund Stål & Blikk l Metallarbeider: Ivar Bråthen Mekaniske l Glass og fasader: Profilteam l Maler og belegg: Løten Malerverksted l Gulvavretting: Mjøs-Produkter l Himling/systemvegger: Modulvegger l Idrettsutstyr/sportsgulv: Titansport l Fast innredning: Input Interiør l Kjøkken: Studio Sigdal l Branntetting: Firesafe l Badeanlegg: Enwa Badeanlegg l Byggvask: Østlandske Rengjøring l Betongelementer: Opplandske Betong

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Våler i Innlandet er blant landets store skogkommuner. Nesten 90 prosent av kommunens samlede areal er dekket av skog, og Våler huser flere produksjonsbedrifter knyttet til trebearbeidende industri, blant annet sponplatefabrikken til Forestia og sagbruket Moelven Våler.

«Våler skal være den framtredende og ledende kommunen til å anvende tre i sine bygg.», står det i et kommunestyrevedtak. Dette vedtaket lå til grunn da Våler kommune skulle planlegge og bygge ny barneskole i tilknytning til eksisterende ungdomsskole, samt idrettshall, svømmebasseng og bibliotek.

– Kommunen hadde en grunntanke om at tre skulle være det bærende materialet, og det var også et utstrakt ønske om å bruke produkter fra lokale leverandører. Det synes jeg vi har lykkes godt med, sier prosjektleder Torstein Berg i Våler kommune.

Bærekraft

Prosjektleder Even Antonsen hos entreprenøren Martin M. Bakken AS, forteller at de sammen med Våler kommune ønsket å ha fokus på bærekraft og miljø, uten at det var satt noen konkrete krav til miljøsertifisering i prosjektet. I samarbeid med Moelven Limtre AS ble det hentet mest mulig trevirke fra Moelvens sagbruk på Braskereidfoss i Våler kommune. Ifølge Antonsen ble 70-80 prosent av trevirke hentet lokalt.

- Vi benyttet mye kortreiste materialer og produkter fra lokale og regionale aktører som Moelven, Forestia, AT-Tre og Vyrk, sier Antonsen.

Han forteller at kommunens ønske om å bruke lokale produkter, blant annet har resultert i at de har benyttet Forestia sitt sponplatekonsept Walls2Paint i skolebygget.

Antonsen opplyser at de i prosjektet valgte et bæresystem med en kombinasjon av massivtre og betong. Også på betongleveransen har totalentreprenøren forsøkt å velge mest mulig miljøvennlig løsning.

– Betong Øst har vært betongleverandør, og har i stor grad levert lavkarbonbetong, sier Antonsen.

Hall med mye glass

Hele 48 forslag kom inn da Våler kommune kjørte en åpen plan- og designkonkurranse om ny barneskole og aktivitetshus i sentrum av Våler. Det danske arkitektfirmaet Tulinius Lind vant konkurransen med forslaget «Lanternen».

Det første man legger merke til med vinnerprosjektet er valget av store glassflater i idrettshallen og ikke minst bruken av kraftige trespiler.

Torstein Berg forteller at den litt utradisjonelle løsningen med store glassflater i idrettshallen, er valgt fordi kommunen ønsket et bygg som lyser opp og skaper aktivitet i sentrum. Han påpeker at «skjørtet» med trespiler både har en estetisk og en praktisk funksjon.

– Arkitekt er opptatt av det vi kaller lavtekniske løsninger. Beregninger viser nemlig at trespilene har en veldig god effekt på solskjermingen og dermed kunne vi kutte kostnader på mer avanserte solskjermingsløsninger. Spilene skaper også et litt spesielt fargespill og reflektering av lyset innvendig, sier Berg.

Samspill

Våler skole og aktivitetshus er gjennomført i en samspillentreprise. Ifølge Antonsen var prosjektgruppa gjennom noen runder med ulike konsepter før de landet målprisen og løsningen som nå er bygget.

– Det er veldig interessant å jobbe i en slik samspillsmodell der både vi som entreprenør, arkitekt og rådgiverne får utnyttet sin kompetanse. Det blir alltid noen diskusjoner om løsninger, men samspillet fungerte godt og jeg føler vi kom i mål med et resultat alle involverte i prosjektet er fornøyde med, sier Antonsen.

– Våler kommune valgte samspillentreprise først og fremst fordi det var flere usikkerhetsmomenter knyttet til kostnader og løsninger. Gjennom samspill fikk vi hjelp av entreprenør til å finne gode løsninger og mer sikre kostnader. Slik jeg ser det har vi fått det vi ønsket oss, og jeg mener også vi har fått mye ut av dette prosjektet, tilføyer Torstein Berg.

Tre bygg

Aktivitetshuset inneholder idrettshall og svømmebasseng med tilhørende fasiliteter, og sto ferdig i begynnelsen av juli. Aktivitetshuset har et areal (BRA) på drøye 3.500 kvadratmeter.

Den nye barneskolen ligger rett ved siden av hallen og er tilknyttet eksisterende Våler ungdomsskole. Det nye skolebygget har et areal på 2.250 kvadratmeter, og er dimensjonert for 280 elever. Skolebygget ble tatt i bruk i februar.

I prosjektet er også et eksisterende bygg for lokalbanken blitt pusset opp med nye banklokaler og kontor, tre lydrom for kulturskole i kjelleren og det har fått et tilbygg i limtre og glass som huser bibliotek. Også denne delen av prosjektet sto ferdig rett før ferien.

– Ved å knytte biblioteket til banken får vi et bygg med lys og aktivitet også på kveldstid, og ikke minst er dette en nyskapende modell for samlokalisering av banktjenester med andre funksjoner, sier Berg.

Fornøyde med gjennomføringen

Martin M. Bakken sin kontrakt i prosjektet, inklusive endringer, endte på rundt 235 millioner kroner eksklusive moms, mens Våler kommunes totalramme ligger på 260 millioner kroner eksklusive moms.

Antonsen mener involverte aktører kan være stolte og fornøyde med gjennomføringen av prosjektet.

– Oppsummert har dette vært et godt planlagt prosjekt hvor vi har brukt kjente aktører som vi samarbeider godt med, sier Antonsen.

– Det har vært en veldig profesjonell gjennomføring og jeg synes stemningen i prosjektet har vært god. Det har vært en ryddig byggeplass med veldig lite klager fra naboer, og vi har også fått det til å fungere bra med en skole i full drift som nærmeste nabo, oppsummerer Torstein Berg.