Vaktmesterkompaniet leverte det laveste tilbudet for driftskontrakten i Asker og Bærum. Illustrasjonsfoto: Knut Opeide

Vaktmesterkompaniet 241 millioner kroner under Mesta på driftskontrakten for Asker og Bærum

To entreprenører ønsker å drifte og vedlikeholde riks- og fylkesveiene i Asker og Bærum. Vaktmesterkompaniet leverte det suverent laveste tilbudet.

Statens vegvesen opplyser på sin internettside at Mesta AS leverte et tilbud på 497.798.962,80 kroner, mens Vaktmesterkompaniet har levert et tilbud på 256.313.270 kroner. Det betyr at differansen mellom de to tilbudene er på litt over 241 millioner kroner.

– Nå skal vi gå igjennom tilbudene og kontrollregne. Deretter skal eventuelle klager behandles før vi har en endelig innstilling klar, sier Erik Lykseth, byggeleder i Statens vegvesen.

Tilbudsåpningen fant sted mandag 25. mars.

Den nye driftskontrakten trer i kraft fra 1. september 2019 - 2022. Kontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på riks- og fylkesveier og gang- og sykkelveier i Asker og Bærum. Veinettet som omfattes av kontrakten består av ca. 286 kilometer vei. I dag er det Mesta AS som er driftsentreprenør i Asker og Bærum.