Inger Kristin Ulveseth leder Brødrene Ulveseth og er styreleder i EBA Vestenfjelske. Foto: Brødrene Ulveseth
Inger Kristin Ulveseth leder Brødrene Ulveseth og er styreleder i EBA Vestenfjelske. Foto: Brødrene Ulveseth

Vaksinerer på byggeplasser i Bergen

På initiativ fra EBA Vestenfjelske har vaksineenheten i Bergen kommune denne uken startet vaksinering mot Covid-19 på byggeplasser i Bergen.

– Vi ønsker å gi et tilbud til folk som kanskje ellers ikke hadde latt seg vaksinere, og som kan utgjøre en risiko i forhold til kollegaer på samme arbeidsplass, sier Inger Kristin Ulveseth i en pressemelding. Hun er daglig leder i Brødrene Ulveseth og styreleder i EBA Vestenfjelske.

Bergen kommune har gode erfaringer med «pop up»-vaksinering på blant annet utdanningsinstitusjoner og kjøpesentre i byen.

– Vi setter pris på forespørselen fra entreprenørbedriftenes forening, og har satt av de ressursene som trengs for å gjennomføre besøk på byggeplasser vi får meldt inn. I likhet med EBA Vestenfjelske er vi usikre på hvor mange som vil melde seg, men én vaksinert kan utgjøre en viktig forskjell mot smittespredning og alvorlig sykdom. For oss er det også viktig å komme i kontakt med mennesker som er i tvil om de skal vaksinere seg, og som kanskje kan la seg overbevise om nytten av beskyttelse mot viruset, sier Hossein Tehrani, enhetsleder for vaksinering i Bergen kommune i meldingen.

Bergen kommune er blant de største byggherrene i Bergen. Etat for utbygging har bedt sine prosjektledere følge opp at det blir gitt tilbud om vaksinering på byggeplasser kommunen har ansvar for.

– Vi er kjent med at vaksinasjon på byggeplass er et tilbud som er blitt godt mottatt i Oslo. Som i hovedstaden er det også i Bergen noen som faller utenfor det ordinære vaksinasjonsprogrammet, og som det er viktig å nå frem til. Tilbudet omfatter både ansatte hos hovedentreprenører og underentreprenører, samt personell som er leid inn fra bemanningsforetak, sier Inger Kristin Ulveseth.

Foreløpig har fire av de større entreprenørene i Bergen meldt fra om byggeplasser som er aktuelle for besøk av vaksine-personell fra kommunen. Ledere på hver byggeplass sørger for at det blir tilrettelagt for rom som egner seg for vaksinasjon i betryggende former.

– Vi setter av to-tre timer per byggeplass. Tilbudet fra Bergen kommune om å få besøk av vårt personell vil være tilgjengelig i flere måneder fremover, sier Hossein Tehrani.