Værste Brygge

Vel overstått prosjekt for arkitekt Markus Linge i Stenseth & Grimsrud Arkitekter AS, prosjektleder Bjørn Fredriksen i Backe Prosjekt AS, daglig leder Håkon Glosli og prosjektleder Sjur Tømte i Backe Østfold AS (fra venstre).

Et steinkast fra Stortorvet i Fredrikstad ligger boligkomplekset Værste Brygge på den andre siden av kanalen.

Fakta

Sted: Fredrikstad

Prosjekttype: Leiligheter

Bruttoareal: 9.300 kvadratmeter

Prosjektkostnad eks. mva.: 300 millioner kroner

Byggherre: Værste Brygge (Værste AS og Backe Prosjekt AS)

Totalentreprenør: Backe Østfold

Arkitekt: SG arkitekter

Rådgivere: RIB: Bright Rådgivende Ing | Landskapsarkitekt samt RIBr, RIMiljø og prosjektering infrastruktur: Cowi | RIG: Inhouse Tech Geoteknik | RI Prefab: Kynningsrud Prefab | RIV: Lars Myhre Østfold og Scansprinkler | RIE: Installatøren Fredrikstad

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Installatøren | Grunn- og utomhusentreprenør: Jørgen Karstensen | Peling og spunting: Kynningsrud Fundamentering | Betongleveranse: Norbetong | Armering og legging: Sjur Dahl Armering | Forskaling: Peri Norge | Betongelementer og stålkonstruksjoner: Kynningsrud Prefab | Stål: Torsnes Industriservice | Mur/puss: Lasse Holst | Flisarbeider: Backe Østfold | Innervegger og himlinger: Vegg og tak Assistanse | Fuging: Øyan & Schie Fuging | Sedertre utvendig himling: Woodlink | Accoya kledning: Slevik Trevarefabrikk | Fasadeplater: Steni | Corten stål: Ruukki | Parkett: Parkettpartner | Vinduer: Lian | Røykluker: Icopal | Tredører: Swedoor | Ståldører: Lande Mekaniske | Porter: Windsor Montør | Lås og beslag: Bravida | Tekking: Fagprosjekt | Blikkenslager: BVR | Metallarbeid: GBS Produkter | Glass/fasade: EMA glass | Maler: Svein Strand | Gulvavretting: Aker byggteknikk | Himling: Byggmontøren | Kjøkken og garderobe: CF Herføll | Blåseisolering: Norsk Husisolering | Solavskjerming: Vental | Brannisolering/branntetting: Firesafe | Kjerneboring: Diamantboring | Anleggsgartner: Rosendal Utemiljø | Maskinutleie/tårnkran: BAS Maskinutleie | Stillas: Christiania stillas | Oppmåling: Geomatikk Survey | Renovasjon: Humlekjær og Ødegaard

Hele prosjektet, som består av tre boligblokker samt ny kaipromenade, blir ferdigstilt i slutten av november da den siste blokken er innflytningsklar. Men allerede i oktober 2016 var samtlige leiligheter solgt.

– Backe Prosjekt ble invitert av Værste AS til å utvikle et boligprosjekt. Vi ble foretrukket med en eierandel på 50/50 mellom oss og Værste AS, og dannet selskapet Værste Brygge AS, sier prosjektleder og byggherreombud Bjørn Fredriksen i Backe Prosjekt AS til Byggeindustrien.

Salget av leilighetene har vært en suksess fra begynnelsen av.

– Til å være i Fredrikstad, er dette unikt. Det er ikke vanlig at salget av nye leiligheter går unna i en slik fart, sier Fredriksen.

Foreløpig er to av de tre boligblokkene ferdigstilt og bebodd, mens dens den tredje blokken blir innflytningsklar i slutten av november. Den fjerde kontrakten er kaien og bryggepromenaden som er rundt 130 meter lang.

– Vi begynte i mai 2015 med spunting fire, fem meter på utsiden av den gamle kaien, og deretter startet vi med graving og betongarbeider, forteller daglig leder hos totalentreprenøren Backe Østfold AS, Håkon Glosli.

Ifølge prosjektleder Sjur Tømte i Backe Østfold, var det en utfordrende jobb å holde vannet ute under spuntarbeidet utenfor de gamle kaikonstruksjonene.

– Utenom de gamle konstruksjonene møtte vi forurenset masse på tomta, som blant annet inneholdt gamle kranfundamenter. Det å holde elva ute, var et spenningsmoment. Ved springflo blir sentrum i Fredrikstad utfordret, og vi måtte ta hensyn til omkringliggende bebyggelse, sier Tømte.

Under boligkomplekset er det bygget garasje med plasser til samtlige av de 104 selveierleilighetene. Alle blokkene har åtte etasjer med nedtrapping til fjerde etasje. Størrelsen på leilighetene varierer mellom 47 og 164 kvadratmeter, og har god standard. Leilighetene er registrert i tre sameier.

– Leilighetene dekker totalt et areal på 9.300 kvadratmeter, og med ganger og parkering blir prosjektet 15.660 kvadratmeter, sier Fredriksen.

Værste Brygge er fundamentert til fjell med stålkjernepeler, mens det resterende bæresystemet er prefabrikkerte betongelementer. Garasjekjelleren er plasstøpt.

– Ytterveggene er i treverk, mens innervegger er av stål og gips. Fasaden er kledd med sekkeskurt tegl som hovedelement, samt høyglans Steni fasadeplater og forpatinert Accoya, opplyser Glosli.

Vinduene i blokkene er tolags i tre med aluminium på utsiden. Prosjektet skal være vedlikeholdsfritt i minimum 30 år.

– Himling er betongdekker og lydgulv med innstøpt gulvvarme med parkett og fliser på oversiden, sier Fredriksen.

Han fremhever at boligkomplekset har en flott beliggenhet i Fredrikstad.

– Tvers over kanalen ligger torget i byen, og det er gratis fergeforbindelse både til Gamlebyen og Gressvig, sier prosjektlederen.

Det er sivilarkitekt Markus Linge hos Stenseth & Grimsrud arkitekter AS som har hatt ansvaret for den arkitektoniske utformingen av Værste Brygge. Ifølge Linge har det vært en krevende, men interessant oppgave.

– Det som har vært spesielt viktig, er å balansere behovet for en høy utnyttelse opp mot viktige hensyn i bybildet. Vi har måtte forholde oss til en reguleringsplan som sier noe om hvilke prinsipper nye bygg skal orienteres rundt, for eksempel hvor høye de skal være, sier Linge til Byggeindustrien.

I henhold til reguleringsplanen har arkitekten på en best mulig måte forsøkt å utnytte tomteområdet til flest mulig boliger, uten å bygge for tett.

– Ellers har vi lagt stor vekt på lyse fasadematerialer, og å få til en planløsning slik at alle boligene har godt med lys og utsikt. Værste Brygge ligger veldig sentralt i byen, og vi har forsøkt å være bevisst dette blant annet ved å tone ned farge, samt en diskret utforming, sier Linge.

Han mener at de åtteetasjes blokkene ikke er for høye i den ellers lave omkringliggende bebyggelsen.

– Slik jeg ser det, er det absolutt akseptable høyder i det gamle verkstedområdet, sier Linge.

Han opplyser for øvrig at det er lagt ned betydelige ressurser i utomhusanlegg rundt blokkene.

– Det dreier seg om grøntområder og kaipromenade, og det vil også bli anlagt en park i forbindelse med prosjektet, forteller arkitekten.

Innvendig i leilighetene er det normalt god standard, og ifølge Linge er det blitt brukt mye tid på å få gode rom- og planløsninger.

– Vi har brukt mye tid på å få rommene så funksjonelle som mulig, og vi har forsøkt å komme frem til den rette blandingen av boligstørrelser. Gode planløsninger for hver enkelt boligenhet er det aller viktigste for oss, og jeg føler at vi har lyktes bra med dette – noe vi også har fått bekreftet gjennom positive tilbakemeldinger fra blant andre de som har kjøpt leilighet her, sier Linge.

Han vil fremheve det gode samarbeidet med byggherren Backe Prosjekt AS og entreprenøren Backe Østfold AS gjennom hele prosessen.

– De har vært meget flinke til å ha en god prosjektstyring, noe som har vært viktig for vårt arbeid, sier Linge.

Når det gjelder valget av materialer, sier han at disse er valgt med tanke på varigheten til byggene.

– Blokkene skal være varige og tåle tidens tann, slik at de eldes med verdighet. Derfor har vi brukt tegl og Accoya, samt corten stål – en stålkvalitet som danner en vakker rustfarge på overflaten. Dette gir et pek tilbake til skipsbyggertiden i dette området av byen. Det har vært et artig prosjekt å gjennomføre, og et proft samarbeid med både entreprenør og rådgivere. Salget av leilighetene har gått svært bra, og da blir også stemningen i prosjektet god, sier Linge.

Som nevnt innledningsvis, blir den siste av de tre boligblokkene innflytningsklar i slutten av november. Samtlige bilder som er tatt innendørs er fra denne blokken, hvor arbeidene pågikk da Byggeindustrien var på besøk.