Væretrøa Park

Prosjektleder Asgeir Sandnes (t.v) i TOBB og Bjørn Øystein Aune fra Stjern Entreprenør sier det har vært en smertefri byggeprosess.
Stjernlogo

Stjernlogo

GauldalBygg

GauldalBygg

ProfilFasade

ProfilFasade

LarsHøyem

LarsHøyem

Lianlogo

Lianlogo

Parkettgruppen

Parkettgruppen

Kjøperne av de 73 leilighetene i Væretrøa Park har fått Trondheimsfjorden som nabo. Byggherre TOBB valgte Stjern Entreprenør AS til oppføring av leilighetene.

Fakta

Sted: Væretrøa, Trondheim

Prosjekttype: Leilighetsbygg

Bruttoareal: 11.500 kvadratmeter

Byggherre: Boligbyggelaget TOBB

Totalentreprenør: Stjern Entreprenør

Kontraktsum: 190 millioner kroner

Arkitekt: Voll Arkitekter

Landskapsarkitekt: Norconsult

Rådgivere: RIB, RIBr: Rambøll l RIA: Brekke & Strand l RIV vent: Energima Trøndelag l RIV rør: Flow Trøndelag VVS l RIE: Oneco Elektro

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Lars Høyem l Rørlegger: Flow Trøndelag VVS l Parkett: Parkettgruppen l Elektro: Oneco Elektro l Avretting, lydgulv: RaKon l Elementer, yttervegger: Gauldal Bygg l Maler: Sandå l Dekkelementer: Con-Form l Hulldekker: Contiga l Taktekker: MembranTak l Ventilasjon: Energima Trøndelag l Beslag: Profil-Fasade l Stillas: Master Stillas l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: BeslagConsult l Byggevarer: Bygger’n, Byggmakker l Dører: Swedoor l Stålarbeider: Sveen Mekaniske l Vinduer: Lian Vinduer

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

I 2021 var det endelig klart for bygging av fire boligblokker i skråningen ved fjorden på Væretrøa, helt øst i Trondheim. TOBB valgte Lars Høyem AS som entreprenør for grunnarbeid og alt utomhus, mens Stjern Entreprenør vant anbudsrunden og ble totalentreprenør for byggene. I forkant av byggestart pågikk en samspillsfase i seks måneder. Etterpå fulgte en byggeperiode på 18,5 måned før første del av overlevering skjedde 12. januar i 2023.

– Væretrøa Park ligger nær sjøen, med badestrand og friluftsområde. Omgivelsene er landlige, samtidig som er det få minutter inn til Trondheim sentrum. Så å si alle leilighetene har utsikt til fjorden. Det er lagt vekt på store vindusflater, og alle leilighetene er gjennomgående for å gi mest mulig lys. Vi synes det er et veldig godt prosjekt, sier Asgeir Sandnes, prosjektleder for byggherren TOBB.

Lameller mot fjorden

Den 22 dekar store tomta ligger ned mot sjøen og er utskilt fra gården Væretrøa Østre. I utgangspunktet var det beiteland og skog i området. I første omgang bygde TOBB 32 rekkehus i forkant av tomta, og i slutten av juni i 2021 begynte arbeidet med de fire bakenforliggende lavblokkene.

Blokkene ligger i en lamellstruktur med åpne, grønne uterom imellom. Byggene er orientert med kortvegg i nordvest. Dette åpner siktkorridorer mot fjorden for den eksisterende småhusbebyggelsen i bakkant. Parkeringskjelleren har plass til 105 biler og går sammenhengende under alle fire blokkene. Heiser betjener p-kjelleren og de tre etasjene over bakkenivå. Sykkelparkering er lagt over bakken.

Leilighetene er i størrelsen 38-85 kvadratmeter, med ett til tre soverom. Salgsprisen har vært fra 2,6 til 5,3 millioner kroner.

Sentral i kjelleren

Bunnplate og vegger i parkeringskjelleren er plasstøpt, og dekke over kjeller består av hulldekker. Bygningskroppene har bæresystem av stål og halvprefabrikerte dekker. Takkonstruksjonen består av isolasjon og tekking levert av Membrantak. Fasadene er kledd med trepanel, stopuss og Cembrit-plater.

Den elektriske varmesentralen er etablert i p-kjelleren. Det er vannbåren gulvvarme i stue og kjøkken, mens bad og entré har el-varmekabler. Energiklassen er B. Væretrøa Park har avfallssug under bakken med oppsamling i containere lokalt.

Vil speile omgivelsene

Arkitekt Ingrid Strøm Kleven i Voll Arkitekter forklarer valgene av farger i prosjektet:

– Materialer og fargepalett tar utgangspunkt i omkringliggende omgivelser. Den gule representerer kornåkerne, de blågrå fargene speiler havet og sjøen. Nyanser av gult og grått er brukt om hverandre både utvendig og innvendig i felles trapperom.

– God prosess

Asgeir Sandnes i TOBB mener samarbeidet med Stjern Entreprenør har vært godt. Prosjektleder Bjørn Øystein Aune i Stjern er enig.

– Det har fungert veldig bra. Ryddig og greit, synes vi.

Aune forteller at pandemien skapte en del utfordringer.

– Vi slet med mye sykefravær etter at myndighetene slapp opp koronarestriksjonene høsten 2021. Forsinkelser med levering av armering førte til senere oppstart for alle fag. Men alle var flinke til å få tak i nødvendig materiell slik at byggeprosessen ikke ble ytterligere forsinket. Leverandøren hadde utfordringer med enkeltdeler på kjøkken, men dette løste seg fint uten forsinkelser for overlevering.

Prosjektet har benyttet BIMverktøyet Solibri som felles modelleringsprogram, og programmet Projectplace for prosjektsamarbeid.

Forbelastet tomta

Kartene viste at byggetomta lå i kvikkleiresonen, og TOBB regnet med at det måtte peles for å stabilisere grunnen før bygging. Nye undersøkelser viste imidlertid at tomta lå utenfor kvikkeleiresonen. Det forenklet prosessen og betød besparelser. Til tross for at området lå utenfor kvikkleiresonen, ble deler av tomta forbelastet med 19.000 kubikkmeter pukkmasse for å unngå fremtidige setninger. Forbelastningen lå et halvt år før setningen var unnagjort. Massene ble etterpå benyttet til fundamentering av bygninger og veier. Grunnen består av middels fast leire med 3-16 meter ned til fjell.


Flere prosjekter