VA-modell spesialist / Hydrauliker

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeOslo, Østfold
StedOslo eller Fredrikstad
Søknadsfrist30.09.2019

Har du spisskompetanse innen modellering av distribusjonssystemer, og ønsker å bli del av et flerfaglig miljø innen VA? Vi søker nå en VA-modell spesialist/hydrauliker til vår seksjon i Oslo og Fredrikstad. Er du klar for nye utfordringer?

Norske byer opplever en sterk urbanisering og Oslo vil ha en befolkningsvekst på rundt 24 prosent innen 2030. Parallelt endrer klimaet seg, og vi kan forvente både kraftigere og hyppigere styrtregn i fremtiden.

Med bruk av datamodeller og dyktige medarbeidere innen et bredt vannfaglig miljø ønsker vi i COWI å bidra i arbeidet med å ruste samfunnet til å møte framtidens utfordringer knyttet til sikker og tilstrekkelig vannforsyning, og håndtering av overvann og avløp til en optimal kost/nytte-effekt.

BLI EN DEL AV NORGES STØRSTE FAGMILJØ INNEN VANN OG MILJØ
I seksjon Planlegging og Klimatilpasning er vi i dag 17 personer, hvorav 7 jobber med modellering av distribusjonssystemer for drikkevann. Vi er 5 personer som jobber med hydrologi og flommodellering og 5 personer som jobber med prosjektledelse av VA-hovedplaner og internasjonale vann og miljø prosjekter. COWI har arbeidet med datamodeller i over 20 år og er en ledende aktør i Norge på dette området.
Som spesialist innen modellering vil du kunne være med på å utarbeide løsninger som er bærekraftige i et lengre perspektiv.

DU ER STRUKTURERT OG SELVGÅENDE, MEN OGSÅ EN TEAM PLAYER
Vi ser etter deg som er interessert i, og vil bidra i utviklingen av COWIs modelleringstjenester innen drikkevanndistribusjon. Dette innebærer alt fra utarbeiding av modellforståelse, innhenting av måledata for kalibrering til det å simulere effekt av tiltak. COWI bistår i dag med drift og vedlikehold av vann- og avløpsmodeller for flere kommuner.

Dine kvalifikasjoner:

  • Minst 3 – 5 års erfaring innen modellering og/eller hydrauliske analyse relatert til vanndistribusjonssystemer
  • Gode formidlingsegenskaper både muntlig og skriftlig, spesielt på norsk
  • Analytiske ferdigheter og god forståelse av modellverktøys funksjoner og virkemåte
  • God kjennskap til GIS-verktøy
  • Generelt gode IT ferdigheter

COWI SOM ARBEIDSPLASS
COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
  • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, og gode pensjons- og forsikringsordninger.

INTERESSERT?
Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:

Johan Siqueland Knudsen
Seksjonsleder
Tlf: +47 92060822
E-post: JOKD@cowi.com

Vi ser frem til å motta din CV og søknadsbrev så snart som mulig, senest innen 30.09.19. Vi vurderer søknader fortløpende. Arbeidssted vil være Oslo eller Fredrikstad. Alle søknader behandles konfidensielt.

Søk stilling

Vis flere stillinger: