Utviklingsministeren vil støtte bedrifter i anbudskonkurranser

Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson ønsker at norske bedrifter skal delta i anbudsinnbydelser og engasjere seg sterkere i de fattige utviklingslandene. Dette sa hun på Eksportrådets bistandskonferanse torsdag 30. januar.

Hun innrømmet at det kunne være et betydelig løft å delta i slike anbudskonkurranser, særlig for små bedrifter. De vil kvie seg for å ta kostnadene forbundet med å delta i slike konkurranser i et avbundet bistandsmarked. -For å stimulere til en mer aktiv holdning til dette fra norske bedrifters side, ønsker vi nå å gjenopprette en anbudsgarantiordning for bistandsfinansierte prosjekter og ubundne kreditter. Ordningen er tenkt å dekke deler av kostnadene ved slik anbudsdeltakelse i de tilfeller man ikke vinner anbudet, sa Frafjord Johnson til over 200 fremmøtte på Bistandskonferansen 2003. Les resten av artikkelen på http://www.eksport.no/cgi-bin/wbch.exe?page_id=5&d_id=14376