Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Utvider Markedskonferansen

Den årlige markedskonferanse, som arrangeres i regi av EBA, vokser i både geografi og innhold.

Nå skal den dekke hele Østlandet, og en egen del er viet anlegg, drift og vedlikehold.

Konferansen, som i hovedsak presenterer bestillerstrategier og offentlige byggeprosjekter, før de kommer i Doffin, har tidligere omfattet kun Oslo, Akershus og Østfold.

Fra i år av står også EBAs regionforeninger i Innlandet og Telemark, Vestfold og Buskerud bak konferansen, som da utvides tilsvarende geografisk. I tillegg utvikles et eget program for anlegg, drift og vedlikehold. Oslo kommune, Statsbygg og Viken er også medarrangører.

– Vi setter stor pris på å kunne samarbeide med våre naboregioner og utvikle konferansen til å bli en enda større og viktigere møteplass mellom bedrifter og offentlige byggherrer. Den skal gi oversikt ikke bare over hva, men hvordan vi skal levere de nærmeste årene. Det er viktig i et marked som blir større og mer uoversiktlig for hvert år som går, sier styreleder i EBA Oslo, Akershus og Østfold, Asle Randen, i en pressemelding.

Det støttes av Thormod Hansen, direktør i EBA Vestfold, Telemark og Buskerud. Han understreker at Østlandet i praksis er et felles marked, og at det ikke er fylkesgrenser som avgjør hvilke prosjekter man velger å regne på.

– Arenaer som bidrar til å gi forutsigbarhet, og hvor man kan drøfte direkte med sentrale bestillere, er viktige også fordi de skaper åpenhet og tillit. Slikt er det viktig for oss å være med på, både som bransje og som enkeltbedrift, sier Hansen i meldingen.

Ole Gjermundshaug, som leder EBA Innlandet, mener det er viktig at det på konferansen vil bli presentert gode, fylkesvise prognoser per forretningsområde innenfor både bygg og anlegg.

– Det gir oss og de offentlige bestillerne en felles forståelse for det totale, regionale markedet og indre svingninger i dette, og på det grunnlaget kan vi drøfte hvordan konkurransene skal bli best mulig. Ingen er tjent med avlysninger eller konflikt. Møteplasser som Markedskonferansen kan bidra til å unngå dette, sier Gjermundshaug.

Konferansen finner sted 25. oktober på Næringslivets Hus. Blant de som vil presentere bestillerstrategier eller prosjekter, er blant annet vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Statsbygg, Harald V. Nikolaisen, sjef for Oslobygg Eli Grimsby og avdelingsdirektør for eiendom i Viken, Tom Kristian Hansen.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.