Boreonemoral regnskog på Tysnes Foto: Karianne Thøger Haaverstad/Statens vegvesen

Boreonemoral regnskog på Tysnes Foto: Karianne Thøger Haaverstad/Statens vegvesen

Utreder økologisk kompensasjon på Hordfast

E39 Stord-Os, Hordfast, har fått i oppdrag å utrede økologisk kompensasjon på strekningen. Tett dialog med Statsforvalteren i Vestland og andre samarbeidspartnere blir da sentralt for Vegvesenet.

I arbeidet som gjøres, skal ikke E39-prosjektet finne konkrete arealer for eventuell erstatning, men skal utrede om økologisk kompensasjon kan være aktuelt for å redusere naturskadene ved samferdselsutbyggingen, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Prosjektet jobber nå med å utarbeide statlig reguleringsplan, og målet er å ha et planforslag klart i løpet av høsten 2022. Bestillingen er å planlegge ny firefelts vei mellom Ådland i Stord kommune og Svegatjørn i Bjørnafjorden kommune. I forbindelse med planleggingen gjennomføres fleire store kartlegginger av naturmangold, heter det i pressemeldingen.

Planleggingsleder Helen Gjærde i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen
Planleggingsleder Helen Gjærde i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

– Arbeidet med naturmangfold er sentralt i dette prosjektet. Vegvesenet har fått god tilbakemelding på det arbeidet som er gjort til nå innenfor slike tema, og vi ser fram til det videre arbeidet med reguleringsplanen, sier planleggingsleder Helen Gjærde i Statens vegvesen.

Utredningen om økologisk kompensasjon er et pilotprosjekt. Bakgrunnen for oppdraget er at planarbeidet har vist at området inneholder mange nasjonale og regionale naturverdier, skriver Vegvesenet.