Utreder bærekraftig mobilitet

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer, med over 1100 ansatte fordelt på 31 kontorsteder. I snart 60 år har vi bidratt til samfunnsutviklingen gjennom vår tverrfaglige rådgivning til offentlige og private oppdragsgivere.

Når vi planlegger og gir råd, har vi de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. I Asplan Viak former vi samfunnet gjennom å se mennesket.

Firma Asplan Viak
FylkeOslo
Søknadsfrist26.05.2021

Nye former for mobilitet, endrede reisevaner og økende krav til mer bærekraftige løsninger krever gode analyser og gjennomførbare planer.

Det er nødvendig med helhetlig tilnærming til analyser og modellbruk for å dokumentere at tiltak og strategier bygger opp under de målene samfunnet har satt for samferdsel inn mot det grønne skiftet.

Urbanet Analyse er en avdeling i Asplan Viak. Avdelingen har spisskompetanse på strategiske analyser av bærekraftig mobilitet. Fagområdet er i stadig utvikling og vi ønsker nå å styrke bemanningen ytterligere til vårt kontor i Oslo. Vi ser for oss å ansette 1-2 personer.

Vi ser etter medarbeidere som har kompetanse innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

 • Takster og finansiering
  Vi jobber eksempelvis med analyser av kostnader ved trafikkvekst, nye insentivmodeller for bærekraftig transport, optimale takster for kollektivtransporten og fordelingsvirkninger av bompenger
 • Transportmodeller og programmering
  Arbeidet kan bestå av kjøring av transportmodeller, utvikling av simuleringsmodeller og kunne kombinere ulike datakilder og modeller. Kjennskap til programmering (Python/VBA, eller lignende) er ønskelig.
 • Bytransport og nye mobilitetsformer
  Vi jobber eksempelvis med analyser av byvekstavtaler og virkemidler for å nå nullvekstmålet, scenarier for fremtidens transport, potensialet for miljøvennlig transport og rolledeling mellom transportmidlene.

Arbeidsoppgavene vil omfatte analyser, databehandling, rapportering, presentasjoner og kontakt med oppdragsgivere. Våre prosjekter spenner seg fra de mindre lokale, til større og dypere analyser, inklusive forskning og utvikling. Kundene er både offentlige aktører og private operatører.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra høyskole/universitet innen relevante fagretninger
 • God fremstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring med arbeid i tverrfaglige prosjektteam

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Initiativrik og ansvarsbevisst

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Stor mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag
 • Et godt sosialt og tverrfaglig miljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, familievennlige arbeidsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger

Asplan Viak legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søknad og CV sendes inn via linken Send søknad på denne siden

Kontaktpersoner:

Baard Norheim
mob: +47 91188057

Harald Høyem
tlf: +47 93872863

Kristine Wika Haraldsen

mob: +47 98817296

Vis flere stillinger: