Prosjektleder for Ryfast, Gunnar Eiterjord, informere de vel 50 fremmøtte om de to store elektrokontraktene som blir utlyst til sommeren.

Utlyser store elektrokontrakter i Rogaland

Statens vegvesen avholdt nylig et informasjonsmøte for elektrobransjen som ønsker å gi anbud på de største elektrokontaktene som noensinne er utlyst på fastlandet i Rogaland.

Kontraktene for elektro og trafikkstyring- og overvåkning vil være tidenes største kontrakter av denne typen her til lands.

Prosjektleder Gunnar Eiterjord informerte de vel 50 fremmøtte om hva tunnelkontraktene vil inneholde, og hvilke krav som stilles til anbyderne. Kontraktene er delt mellom elektro og styring for Ryfylketunnelen og det samme for Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen.

Det er store forhold det skal gis anbud på, som at det skal monteres 2500 lysarmaturer, 450 nødtelefoner, 220 vifter og 20 tekniske bygg. Det vil bli installert ledelys en meter over ferdig skulder for hver 25 m.

Ryfast har strenge krav til sikkerhet, og derfor handler mye i kontraktene om nødsentraler og andre sikkerhetssystemer. For hver 125 meter skal det monteres en telefon og to brannslukningsapparater. I tillegg skal det monteres kommunikasjonsnett, overvåkingssystem, nødstrøm, nødtelefonsentraler, sikker datalinje og fibernett.

Nødnettet og kringkastingssystemet skal gjøres tilgjengelig i tunnelene via strålekabel, også dette systemet skal ha nødnett. Dette vil gjøre det mulig å ha en «bryt inn melding» for informasjon til trafikantene. Mobilnettoperatørene vil etablere dekning i alle tunnelene. ITV-kameraer med cirka 125 meters avstand i hvert tunnelløp, samt ved alle bommer og tunnelmunninger.

Hver tunnelåpning og avkjøringsrampe skal ha automatiske bommer og røde vekselblinkanlegg.

– Oppmøte til informasjonsmøte forteller meg at disse kontraktene er attraktive for bedrifter som har kompetanse og størrelse til å påta seg så store anbud. Flere vil nok komme fra utenlandske selskaper, men vi håper selvsagt at vi får inn anbud fra norske selskaper, sier Gunnar Eiterjord, og legger til at størrelsen på kontraktene gjør at Statens vegvesen har valgt å dele elektrojobben i to.

Anbudene vil bli utlyst sommeren 2015. Elektroarbeidet starter vinteren 2017, med en ferdigstillelse sommeren 2019.