I dette store kryssområdet ved Lohnelier vest i Kristiansand kommune er det for døgnhvileplass avsatt i overkant av 11.000 kvadratmeter. I tillegg til to områder for energistasjoner og serviceanlegg på omtrent 19.000 kvadratmeter. Foto: Nye Veier

Utlyser konkurranse om døgnhvileplass med tilhørende serviceanlegg på Lohnelier ved Kristiansand

Fra høsten vil Nye Veier gjennomføre en offentlig anskaffelse på konsesjonskontrakt for etablering og drift av døgnhvileplass med tilhørende serviceanlegg på E39 Lohnelier ved Kristiansand.

Området avsatt for døgnhvileplass er i overkant av 11.000 kvadratmeter, mens to områder for energistasjoner og serviceanlegg er til sammen omtrent 19.000 kvadratmeter.

- Lohnelier kryssområde tilrettelegger for en effektiv kryssløsning for en fremtidig næringsutvikling på Lohnelier. Vest for krysset er det beregnet en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 19.800 kjøretøy per døgn, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Nye Veier AS bygger ny E39 fra Fidjane vest for Kristiansand sentrum til Døle bru lengst øst i Lindesnes kommune i Agder. Veistrekningen er 19 kilometer og bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.

Strekningen skal åpnes i 2022. Det etableres et stort kryssområde på Lohnelier med tilhørende funksjoner som kollektivholdeplasser, pendlerparkering, døgnhvileplass for yrkessjåfører og energistasjoner for både fossilt brennstoff og elektrisitet.

Delstrekningen er en del av Nye Veiers portefølje som omfatter å realisere ny, trafikksikker hovedvei mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland