Utleiebransjen tar en stadig større del av kaka

Den norske utleiebransjen har over mange år hatt en positiv utvikling, men de har den senere tiden brutt flere barrierer og tatt en stadig større del av omsetningen og verdiskapningen i næringen.

I 2018, som omfatter de siste kjente samlede bransjetallene, omsatte utleieselskapene for 9,570 milliarder kroner inn mot byggenæringen. Dette er ny rekord.

De kan også vise til rekordhøye resultater. Driftsresultatet endte samlet på litt over en milliard kroner, noe som gir en resultatmargin på 10,5 prosent. I byggenæringen er dette meget sterke tall, og ifølge Bis Torger Reve skal dette være de beste bransjemarginene innen byggenæringen. Reve peker også på at produktiviteten innen utleie av maskiner og utstyr viser en sterk forbedring, noe som tyder på at utleiebransjen er blitt mer konkurransedyktige.

Omsetningsøkningen fra året før var kraftig, og 2018 var et relativt flatt år i byggenæringen, noe som betyr at utleiebransjen tok en større del av totalmarkedet enn tidligere, og at penetreringen i markedet dermed økte. I følge UCOs Odd Arne Gansmo, som har samlet inn og satt opp disse bransjetallene i en årrekke, var utleiebransjens andel av total maskininnsats i byggenæringen i 2018 på hele 36,8 prosent.

Utviklingstallene er dermed meget sterke og nesten så gode at bransjen selv ble overrasket over nivået på økningen. Selv om økningen i 2018 var omfattende, er det likevel ikke overraskende at utleiebransjen tar en stadig større del av kaka. Den norske utleiebransjen har over lang tid vært inne i en god utvikling, men det er fortsatt slik at utleieandelen i Norge er ganske lav. I hvert fall om man sammenligner seg med land som Sverige og Storbritannia, hvor de er kommet enda noen hakk lenger.

Dette vises blant annet også igjen gjennom at utleiebransjen her hjemme fortsatt er inne i en sterk konsolideringsfase. De store blir stadig større, vokser raskere og har gode bunnlinjer. Selv om det er veldig mange små og mellomstore virksomheter, taper de terreng. De med en omsetning på over 250 millioner kroner står nå for over halvparten av den totale omsetningen. Dette er nok også en utvikling som bare vil fortsette i tiden fremover.

De store vil vokse organisk og sluke flere av sine mindre konkurrenter. Samtidig har vi over tid sett at store utenlandske organisasjoner ser på de norske selskapene og ønsker å kjøpe seg inn i vårt lokale marked. Dette er nok en trend som vi også vil se enda mer av i årene fremover. Konsolideringen vil altså fortsette. Profesjonaliseringen av markedet vil tvinge mange av de små firmaene til å bli en del av en større organisasjon. Samtidig er det selvsagt ikke slik at de store vil ta over hele markedet. Konkurransen er sterk, og det vil være rom for de små som er veldig tilpasningsdyktige, som kan være spesialister innen enkelte områder og hvor viljen er stor. Det er fortsatt gode muligheter til å bygge seg relativt raskt opp om man har den riktige kompetansen og ressursene til å satse. Dermed vil dette i stor grad fortsatt også være en gründerbransje.

Dessuten er markedet i endring slik at entreprenørene i stadig større grad vil fokusere seg inn mot kjerneområdene. Dette vil fremover sjeldnere omfatte å sitte på en stor maskinpark. Dette er tjenester mange flere vil se seg tjente med å outsource, samtidig som de selvsagt vil være avhengige av å leie inn for å ta unna toppene. Det er en grunn til at mange av de store entreprenørene, som selv bygde seg opp store maskinavdelinger, som etter hvert ble egne selskaper, har solgt seg ut av dette markedet, og nå overlater dette til å bli videreutviklet av utleiebransjen selv.

Dermed ligger alt til rette for en fortsatt vekst for utleiebransjen. Vi forventer også at 2019-tallene vil gå enda noen hakk opp fra 2018-tallene som ble presentert torsdag. Det skal mye til om 2019 ikke vil vise nye rekorder.