Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Utflyttingen fra Oslo øker kraftig

I fjor ble det registrert rekordmange flyttinger over norske fylkesgrenser. Vi slo oss ned i sentrale strøk, men flere flytter ut av enn inn til Oslo.

Etter å ha falt fra toppåret 2015, økte den innenlandske flytteaktiviteten igjen fra 2016 til i fjor, viser Statistisk sentralbyrås tall over flyttinger.

Aktiviteten økte også når en tar hensyn til folketallsveksten. Veksten er størst i flytting mellom kommuner, og den er særlig stor for kvinner. Det har heller aldri før blitt registrert så mange flyttinger mellom fylkene og de sju landsdelene.

Oslo, Rogaland, Nordland, Møre og Romsdal og Hordaland har store innenlandske flyttetap. Det innenlandske flyttetapet i Oslo har tiltatt særlig mye, slik at hovedstaden nå har større innenlandsk flyttetap enn Rogaland, og dermed det største innenlandske flyttetapet i Norge.

Nabofylket Akershus har derimot fortsatt desidert størst innenlandsk flyttegevinst, og da særlig fra Oslo. Akershus er ett av tolv fylker med økt innenlandsk flyttegevinst fra 2016 til i fjor.

Vest-Agder har klart størst oppgang med en vekst på 1.500. Agder-fylkenes vekst gjør at de nå har positiv innenlandsk nettoinnflytting.

Av kommunene hadde Kristiansand størst innenlandsk flyttegevinst, med 1.300, etterfulgt av Akershus-kommunene Ullensaker, Lørenskog og Bærum, med gevinster på mellom 1.100 og 800.

Med unntak av Kristiansand, som hadde et innenlandsk flyttetap av personer med innvandrerbakgrunn, besto det meste av flyttegevinstene i de tre øvrige kommunene av personer med innvandrerbakgrunn.