Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland holdt et innlegg under Arctic Entrepreneur med overskriften "veien videre for Statens vegvsen".

Utenlandske selskaper vant kun én stor Vegvesen-kontrakt i 2019

Statens vegvesen inngikk i alt 19 utbyggingskontrakter til en verdi over 100 millioner kroner i 2019. Kun én av kontraktene ble vunnet av et utenlandsk selskap.

Det viser en oversikt som vegdirektør Ingrid Dahl Hovland presenterte under Arctic Entrepreneur.

De 19 utbyggingskontraktene over 100 millioner som Statens vegvesen tildelte i 2019, hadde en totalverdi på 5,6 milliarder kroner. Ifølge Statens vegvesen er det kun E16-prosjektet mellom Eggemoen og Olum som er tildelt et utenlandske selskap i 2019. Det fikk PNC med en kontrakt på 489 millioner kroner, viser oversikten fra Vegvesenet. Resterende 18 prosjekter, til en total kontraktsverdi på 5,1 milliarder kroner (91,3 prosent) gikk altså til norske selskaper.

Norske entreprenører gjorde det også svært godt i Vegvesenets utbyggingsprosjekter med kontrakter under 100 millioner kroner. Byggherren tildelte i alt 128 kontrakter under 100 millioner kroner i 2019. Kontraktene hadde en samlet verdi på 3,3 milliarder kroner og samtlige gikk til norske entreprenører.

– Interessen fra utenlandske selskaper er der, men når alt kommer til alt så er det norske selskaper som stikker av med hovedtyngden av kontraktene. Det er sikkert mange årsaker til det, men det er ikke tvil om at det er en fordel å være norsk entreprenør i Norge med tanke på blant annet klima, kultur og andre forhold, sier Ingrid Dahl Hovland til Byggeindustrien.

– Tror du vi vil se en endring i antallet Vegvesen-kontrakter som går til utenlandske selskaper?

– Det som er viktig for de store byggherrene er at det er aktører som klarer å stabilisere seg over tid, og i den grad de har noe å tilføre det norske markedet så er det interessant. Min erfaring fra tidligere er at store utenlandske entreprenører er mer vant til prosjekter der de styrer de prosjekterende. De er gode på å designe løsninger og til å finne alternative tekniske løsninger, sier Hovland.

I sitt innlegg under Arctic Entrepreneur la Ingrid Dahl Hovland vekt på at Statens vegvesen fortsatt vil være opptatt av å ha en god variasjon i kontraktsstørrelser og kontraktstyper.

– Det å ha en god balanse og et godt mangfold er viktig. Vi skal ha små og mellomstore kontrakter, men skal også ha en del av de store kontraktene fra 4 til 7 milliarder kroner, sa hun.