Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel og Anna Maria Aursund, direktør i Vann- og avløpsetaten ved oppstarten av tunnelarbeidet for råvannstunnelen. Foto: Sturlason / NTB

Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel og Anna Maria Aursund, direktør i Vann- og avløpsetaten ved oppstarten av tunnelarbeidet for råvannstunnelen. Foto: Sturlason / NTB

Uten denne endringen ville styringsrammen i Oslos milliardprosjekt trolig blitt oversteget

Vann- og avløpsetaten og milliardprosjektet Ny vannforsyning Oslo har slitt med skyhøy lønns- og prisvekst. Nå har byrådet vedtatt å løfte lønns- og prisvekst ut av både dette og andre prosjekter i kommunen. Uten justeringen er det stor sannsynlighet for styringsrammen på 23,2 milliarder ville blitt oversteget.