Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix.

Utbedring av norske tunneler tidligst ferdig i 2021

Arbeidet med å gjøre norske tunneler sikre nok for EUs minstekrav blir ikke ferdig til 2019 som planlagt. Sluttstrek for de viktigste tunnelene kan tidligst settes i 2021.

Arbeidene blir også flere milliarder dyrere enn planlagt, skriver Stavanger Aftenblad.

Opprinnelig skulle det nasjonale prosjektet være ferdig innen april 2014, men tunnelsikkerhetsforskriften gir mulighet for utsettelse til 2019. Nå som denne fristen ikke overholdes, vil utsettelsen bli tatt opp med Eftas overvåkingsorgan ESA.

«Vegdirektoratet har ikke grunnlag for å vurdere om ESA vil iverksette sanksjoner mot Norge fordi noen tunneler på TEN-T veinettet utbedres etter fristen i 2019», skriver sjefingeniør Gudmund Nilsen i Vegdirektoratet. Når arbeidene er ferdige skal 450 tunneler ha fått nytt og bedre sikkerhetsutstyr, nødtelefoner, ventilasjon, lys og slukkeutstyr.

– Det er ikke greit å utsette dette til etter 2019. Nå må det komme en forpliktende plan for hvordan dette skal prioriteres i Nasjonal transportplan (NTP), sier Eirik Sivertsen (Ap), som er første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Myndighetene fikk tidligere i år skarp kritikk fra Riksrevisjonen for at arbeidet med å utbedre tunnelene tar for lang tid.