Usikkerhet og omsetningssvikt på Oslo Børs

Etter mandagens oppgang valgte investorene på Oslo Børs nærmest å nullstille seg da handelen åpnet tirsdag.

Omsetningen var vesentlig lavere enn midt i sommerferien, og den avventende holdningen preget handelen hele tirsdagen. Til slutt steg verdiene i 77 selskaper og falt i 88, mens 55 sluttet som de åpnet.

Omsetningen passerte så vidt åtte milliarder kroner, og antall handler lå på under halvparten av nivået på en av panikkdagene i forrige uke.
Hovedindeksen sluttet på 467 poeng, som er en marginal nedgang på 0,15 prosent.

Ingen av de store selskapene var å finne på vinner eller taperlistene. Det er middels store selskaper som i forrige uke gikk med i dragsuget, som nå blir verdikorrigert av investorene.

It-selskapet Ementor ble for eksempel fredag omsatt for kr. 43,20. Sluttkurs tirsdag lå 10 prosent høyere, men ennå er det langt igjen til det som ble betraktet som normalt nivå før nedgangen startet.

I mellomtiden kan de som gikk inn i den type aksjer som fredag lå på bunnen, nå høste betydelige gevinster. Andre mindre selskaper viser rekordøkninger, men omsetningen er så liten at det forteller lite om hvor aksjen vil gå.

Da de amerikanske markedene åpnet tirsdag ettermiddag norsk tid, pekte alle piler nedover. Dermed er det tvilen og usikkerheten som igjen har fått overtaket på amerikanske investorer.

Ingen handelsnyheter tilsa nedgang på tirsdag, men det hjelper lite når investorene velger å være avventende.