Usbl-direktør Johan Bruun. Foto: Usbl

Usbl starter BUA-samarbeid

Boligbyggelaget Usbl ønsker at flere deler på godene, og trapper nå opp sin satsning på bærekraftig utvikling ved å ta et tydeligere grep om tjenester innenfor delingsøkonomi. Et av tiltakene er å inngå et strategisk samarbeid med den nasjonale foreningen BUA.

Nylig inngikk Usbl en treårig avtale med den nasjonale foreningen BUA, som er en utlånsordning for sport- og fritidsutstyr. Ordningen er allerede etablert 27 ulike steder i Norge, og er i sterk vekst. Bare i år er 10 nye ordninger i ferd med å etableres.

BUA’s formål er å få flere barn og unge ut i allsidig aktivitet, uavhengig av økonomi og kulturell bakgrunn. Dagens ordninger er i hovedsak samarbeid med kommuner som allerede har kommunale utstyrssentraler, eller som ønsker å starte opp dette.

- Det å dele på godene, redusere forbruk, og samtidig bidra til helsemessige gevinster for samfunnet ved at vi får flere ut i aktivitet, er et formål vi ønsker å både støtte og utvikle videre sammen med BUA, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun i en pressemelding.

- Det er mange av våre medlemmer og andre kunder, som kan nyte godt av ordningen ved å slippe å ha eget utstyr som fyller opp bodene i den enkelte husstanden, samtidig som de sparer både penger og miljøet. Dette er god delingsøkonomi og lett å relatere til vår egen virksomhet, sier Bruun.

Boligbyggelaget har den siste tiden økt sitt engasjement innenfor tjenester som kan bidra til en bærekraftig utvikling, og jobber også med flere andre pilotprosjekter innenfor dette området.

- Dette er helt klart en samfunnsutvikling Usbl vil være en del av og stimulere til. Vi ønsker å tilby våre medlemmer, kunder og samarbeidspartnere en rekke løsninger innen delingsøkonomi, og dette samarbeidet passer godt inn i vår strategi. Vi bygger og forvalter boliger og jobber for at våre medlemmer skal ha et godt sted å bo og leve. Samarbeidet med BUA gjør at våre medlemmer nå i tillegg til å spare miljø og penger, også kan komme seg mer ut i naturen og være fysisk aktive, mener Usbl-direktøren.

- Det er en milepæl for BUA å få Usbl med som bærekraftspartner, sier Monica Vogt, daglig leder i BUA. Et samarbeid med en aktør som Usbl, som tar samfunnsansvar på alvor, er helt avgjørende for vår mulighet til å etablere og utvikle BUAordninger over hele Norge. Dette er et samarbeid som i stor grad vil bidra til å utvikle en delingskultur som er bra for miljøet, økt inkludering og utjevning av sosiale forskjeller, avslutter Vogt.