USA-smell trekker ned Skanska

En allerede varslet milliardnedskriving trekker ned Skanska-konsernets kvartalstall.

Torsdag leverte Skanska tall som viser at resultatet i perioden januar til og med september gikk ned fra 4,8 milliarder kroner i fjor til 2,4 milliarder svenske kroner i år. En nedgang på 49 prosent.

Omsetningen økte med en prosent i samme periode, og endte på 120,8 milliarder svenske kroner. Samtidig gikk ordreinngangen i entreprenørdelen ned med 13 prosent i denne perioden i år sammenlignet med samme periode i fjor.

I midten av oktober varslet Skanska at de kom til å skrive ned to amerikanske OPS-prosjekt med rundt 900 millioner svenske kroner. Nedskrivningene på OPS-prosjektene skyldes kostnadsoverskridelser på grunn av lave produksjonsrater og forsinkelser.

Samtidig varslet det en nedskriving av goodwill innen kraftsektoren i USA på 400 millioner kroner. Det er dette som i hovedsak drar ned entreprenørgiganten.

– Resultatet er ikke akseptabelt, og overskygger sterke resultatet i flere andre av Skanskas forretningsområder, sier konsernsjef Anders Danielsson i Skanska i kvartalsrapporten.

Skanska varsler at de vil gå helt ut av energisektoren i USA, og samtidig at de ikke kommer til å regne på såkalte mega design-build OPS-prosjekt eller Engineering, Procurement and Construction-prosjekt (EPC). Danielsson sier at risikobildet i denne type kontrakter ikke er attraktiv.

I Polen fortsetter omstruktureringen som har pågått en stund, mens man i Storbritannia og Tsjekkia forsetter å fokusere på kjernevirksomheten.

Danielsson kommer ikke med noen egne kommentarer om den norske virksomheten, og Skanska rapporterer heller ikke noen egne tall for Norge lenger. Men i rapporten peker entreprenøren på fremtidsutsiktene i flere land. I Norge er det, ikke uventet, aktivitetsnivået innen anlegg de tror vil være høyest de neste 12 månedene, samtidig som de understreker at det er hard konkurranse om kontraktene. Hva gjelder bolig- og eiendomsutvikling tror de på et stabilt norsk marked fremover.