USAs sentralbanksjef Jerome Powell på en storskjerm på New York-børsen. Foto: Seth Wenig / AP / NTB

USAs sentralbanksjef Jerome Powell på en storskjerm på New York-børsen. Foto: Seth Wenig / AP / NTB

USAs sentralbank antyder lavere tempo i rentehevingene

Lite tyder på at prisveksten svekkes, mener den amerikanske sentralbanken. Bankens beslutningstakere tror likevel at tempoet i rentehevingene snart skal ned.

Det går fram av notatene fra forrige rentemøte i Federal Reserve i Washington. Møtet ble holdt 1. og 2. november.

Et sterkt arbeidsmarked med økende lønnsnivå, kombinert med svak vekst i produksjonen, bidrar ikke til å trekke inflasjonen ned mot det ønskede nivået på 2 prosent, konstaterte deltakerne på møtet. Likevel mener de at rentehevingene i neste runde vil bli mindre.

Møtet denne måneden endte med en renteheving på 0,75 prosentpoeng. På neste møtet, i midten av desember, mener mange at hevingen vil bli på 0,5 prosentpoeng.