Taket er en verdifull del av eiendommen. Ved å bygge fordrøyende uterom på taket, kan regnvannet forsinkes og redusere flomfaren.

Urbane tak kan gi mindre flom

Fordrøyende areal reduserer flomproblemene i byene. Utfordringen er at byene blir stadig mer kompakte, med få ledige flater igjen. Løsningen kan ligge på taket.

Dette ifølge en pressemelding fra leverandørene Leca, Bergknapp og Multiblokk, som i fellesskap har utviklet en løsning for fordrøyende tak, gjennom konseptet "Urbane uterom".

Så sant det gjøres riktig, er det fullt mulig å bygge takhager og -terrasser som fordrøyer nedbør. Da vil en ikke bare bidra til å redusere flomfaren, men også skape attraktive uterom som hever byggets verdi. Oppholdsareal på taket kan kompensere for uterom på bakken og gi høyere arealutnyttelse. På samme måte kan håndtering av overvann på taket erstatte andre investeringer i overvannshåndtering, heter det i pressemeldingen.

Den aktuelle løsningen  er basert på løs Leca, som er dekket med et grønt dekke, gjerne av sedum.

Eksempel på urbane grønne tak i Barcode, Bjørvika. Foto: HK-foto

Sedumplantene har en egen evne til å magasinere regnvann. Flaten kan også dekkes av et permeabelt belegg eller en kombinasjon av planter og permeabelt belegg. Regnvannet lagres primært i den knuste Lecaen, og slippes langsomt ut til avløpet. Det er utviklet en svært lett prototype permeabel belegningsstein, til bruk på fordrøyende uterom på tak.

Søker piloter

Nå etterlyser "Urbane uterom" flere bygg til å teste løsningen.

– Vi vet at den virker, men trenger flere prosjekter. For å komme i dialog med byggherrer og andre, som har interesse for innovasjon og fristes av muligheten til å delta i pilotprosjekt, har vi fellesstand på Bygg Reis Deg, sier daglig leder Rune Egeland i Multiblokk.

Overvannsledningene i byene er utformet for en helt annen tid og et annet klima. Ytterligere fortetning øker behovet for nye måter å håndtere nedbøren på.

– Et riktig utformet fordrøyende tak tidsforsinker regnvannet betydelig, understreker han.

Taket tar støyten

I en pressemelding fra SINTEF står det blant annet: «Tak som kan forsinke vannet ved å magasinere det, er et viktig klimatiltak som kan bidra til bedre håndtering av overvann i tettbygde strøk. Når man bygger nytt, bør man tenke tak som forsinker regnvannet. Det er regn – ekstremt regn – som vil gi de største problemene i Norge frem mot år 2100, viser klimaforskningen. I tettbygde strøk er håndtering av overvann, takvann, spesielt viktig.»

- Det er dette vi tar på alvor ved å skape trygge tak som fordrøyer, forklarer Oddvar Hyrve, senior prosjektleder i Leca Norge.

Del av forskningsprogram

Bergknapp er Nordens nest største leverandør av sedumtak, og vil i løpet av året levere om lag 100 000 kvadratmeter levende tak. I regi av forskningsprogrammet Klima 2050 gjennomfører SINTEF Byggforsk og NTNU et forsøk på Høvringen i Trondheim, som dokumenteres i en doktorgradsavhandling. Tester gjennomføres på et større grønt tak med tradisjonell oppbygging. I tillegg er det bygget opp et fordrøyende tak med knust Leca, dekket med en permeabel belegningsstein. Foreløpige resultater i en doktorgradsavhandling viser en betydelig fordrøyningseffekt og en temperaturdempende effekt.

Positiv miljøfaktor

Selskapene bak Urbane uterom er Leca, Bergknapp og Multiblokk. I samarbeid omgjør de det som ville vært ubenyttede takflater, til uterom som hever verdien av bygg og samtidig reduserer flomfaren. Nå etterlyser Urbane uterom bygg som kan være pilotprosjekt for løsningen.

Bergknappmattene suger opp regnvannet, noe fordamper gjennom planten og noe siger sakte ned i underlaget og går mot sluk.

– Frodige, grønne tak skaper levende biotoper for flere truede arter, som humler og sommerfugler. Takene trenger slett ikke å være sammenhengende flater. Sedummattene kan også dekke forhøyninger, og kan gjerne kombineres med gress, blomster, busker og trær, sier daglig leder  Bengt M. Tovslid i Bergknapp.

Urbane uterom kan bygges som vakre, skjermede takhager. Dette kan forbedre miljøet gjennom mindre svevestøv og fordrøye overvann.