Universitetsgata 7 - 9

Universitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNoen få av de mange som har bidratt; fra venstre prosjektingeniør i Veidekke Pia Kristine Abrahamsen, prosjektsjef Nina Eriksen i Entra, prosjektleder Vanja Åberge i Insenti og prosjektleder i Veidekke Ole Christian Stav og driftsleder Vegard Farstadvoll i Veidekke.Universitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 7-9 i Oslo, 23.9.2021.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Veidekkelogo

Veidekkelogo

Cubo

Cubo

Altarkitektur

Altarkitektur

Djerving

Djerving

Void

Void

Itech

Itech

FokusRådgivning

FokusRådgivning

Staticus

Staticus

BBM

BBM

PrefabDesign

PrefabDesign

Assemblin

Assemblin

Randem

Randem

BlockBerge

BlockBerge

Hesselbergtak

Hesselbergtak

Stenseth

Stenseth

Ellingard

Ellingard

Tranby

Tranby

BVR

BVR

SMG

SMG

Optimeralogo

Optimeralogo

StoCretec

StoCretec

Entra AS´ andre byggetrinn gir ikke bare et moderne kontorbygg i Tullinkvartalet, det åpner også opp for innbydende gatetun og passasjer fra Kristian Augusts gate til Universitetsgata og Pilestredet.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Næringslokaler, serveringssteder og kontorer

BRA: 22.365 kvadratmeter

Byggherre: Entra

Prosjektledelse: Insenti

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktsum eksklusive avgifter: 627 millioner kroner

Mål for miljøklassifisering: BREEAM-NOR Excellent / Energiklasse A

Arkitekt: Cubo Arkitekter, ansvarlig søker: Alt arkitektur

Landskapsarkitekt: Landskaperiet

Interiørarkitekt: IARK

Rådgivere: RIB: Djerving / Prefab Design l RIBR: Fokus Rådgivning l REIN og RIM: Itech l Rådgiver lys: Fagerhult l RIG: Multiconsult l Rådgiver interaktivt lys i bakken: Void l RIAKU: Brekke & Strand l RIE, RIV: Sweco Norge

Underentreprenører og leverandører: Bæresystemer: Block Berge Bygg (i arbeidsfellesskap med Veidekke Entreprenør) l Fast inventar: Norema Kjøkkenstudio / Optimera l Parkett: Norgesgulv l Møbelsnekker, skap og garderober: Oslo Møbelsnekkeri lVentilasjon og kjøling: Randem & Hübert l Blikkenslager, utv. kledning: Sagen & Co l Foldevegger: Saxi Produkter l Heiser: Schindler l Automatikk og SD-anlegg: Schneider Electric Norge l Grunn og fundamenter: SMG l Termofotografering / Tetthetsmåling: Omega Akerholdt l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen l Fasade, vinduer og dører: Staticus l Betongarbeider under bakkenivå: Stenseth og RS l Terrazzogulv: StoCretec Flooring l Porter og bommer: Swarco l Storkjøkken: T. Myhrvold l Vannrensesystem: The Pure Water Company l Utomhus og sedumtak: Tranby Landskapsentreprenør l Branngardiner og røykluker: Velux Commercial Bramo l Lyskunst og belysning: Void l Muring: XK Entreprenør l Porter: Assa Abloy l Elkraft- og teletekniske installasjoner: Assemblin l Gulvbelegg: ATG l Akustikkvegger, systemvegger, himlinger og glassvegger: Bærum Byggmontering l Rørlegger: Bærums Verk Rørleggerbedrift l Innervegger i mur: Einar Stange l Fliser og naturstein: Ellingard Naturstein l Trapper og rekkverk: EMVC l Maler: EP Bygg og Maler l Skilt og tavler: FareFri l Branntetting: Firesafe l Innvendig tømmer: Fjeldåsheim & Nilsen l Taktekking: Hesselberg Tak l Fasadevaskesystem og atkomstsystem: Høyden l Grunn- og fundamenteringsarbeider: Jetgrunn / Kynningsrud Fundamentering l Lås og beslag: Lås & Sikring l Byggevarer: Optimera

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det første trinnet i dette bygrepet var Universitet i Oslos Domus Juridica, som sto ferdig senhøsten 2019. Det ligger langs Kristian Augusts gate, med bakgårder og en felles kjeller som nå knytter seg direkte til trinnet som nå står ferdig på motsatt side av kvartalet.

Bakgrunnen er en idékonkurranse fra 2014 for å sikre det beste konseptet for utnytting av eiendommen, og å synliggjøre mulighetene for fremtidige leietakere i et kvartal med en svært sentral beliggenhet.

Vekke til live igjen

− Det har vært en lang prosess med en krevende regulering. Det var et lukket kvartal, men gjennom å eie flere av byggene har vi nå bidratt til å åpne det opp. Et grunnlag i vår strategi er utvikling av bygulv sammen med næringsbygg. Her så man tidlig et potensial i åpne opp, i et område som en gang var en død del av byen, sier prosjektsjef Nina Eriksen i Entra, som legger til. – Med dette håper vi å vekke området til live igjen.

Arkitekt er danske Cubo Arkitekter, med Alt arkitektur som ansvarlig søker. Utformingen av omhusområdene har Landskaperiet hatt ansvaret for, mens Insenti har hatt prosjektledelsen for Entra.

Universitetsgata 7 – 9 er prosjektert og bygget for å tilfredsstille BREEAM-Nor Excellent og med Energiklasse A.

– Vi legger fleksibilitet i arealene, slik at vi ikke er låst ved en eventuell fremtidig ombygging. Arkitekten har lagt opp til et grid-system i kontorarealene med cellekontorer på 2,7 meter. Innenfor der er det lagt opp til full teknisk infrastruktur, sier Eriksen.

Som i det første trinnet har Veidekke Entreprenør også her vært totalentreprenør. Universitetsgata 7 - 9 er på cirka 22.000 kvadratmeter BTA fordelt på ti etasjer over bakken, og to etasjer under terreng.

Kjelleretasjene er felles, med innkjøring via en rampe i Universitetsgata for varelevering og avfallshåndtering. I tillegg til tekniske rom, kjøle- og fryserom og garderober er det også i underkant av 400 sykkelparkeringsplasser, ladestasjoner for sykkel og sykkelsdusj.

Sammen fra tredje etasje

Universitetsgata 7 – 9 vender ut mot Universitetsgata og Pilestredet, og består av tre bygg, som går sammen fra tredje etasje og opp. Innenfor ligger utkragede møterom med mosevegg på hver side. På bakkeplan er etasjen ekstra høy, der folk ledes inn i gatetun og passasjer.

I en arkitektfaglig redegjørelse til søknaden om rammetillatelse oppgis det at «passasjene skaper en ny type byrom der kvartalets indre aktiveres på en helt ny måte. Forretninger, kaféer og restauranter kan henvende seg både mot gaten og mot passasjen. Den åpner muligheten for en mer intim atmosfære i de smale og høye byrommene med grønne planter, uteservering, utstilling av varer, kunstneriske utsmykninger og oppholdsmuligheter på sitteinstallasjoner».

Bygulvet i kvartalet bukter seg gjennom og under byggene, og har fått tillagt grønne elementer, i tillegg til avansert lysdesign lagt ned langs gangsonene. Lyskunsten er designet og levert av Void.

Avtrappinger i høyden bidrar visuelt til et «lavere» bygg sett fra gateplan, men er også avgjørende som et bidrag til å gi optimalt med dagslys ned i gatetun og passasjer. Avtrappingene og takterrassene er kledd med sedum, og gir et grønt uttrykk både fra kontorarealene og fra nabobebyggelsen.

Det forhenværende kontorbygget i kvartalet var ikke eldre enn fra 1985. Men det var en alvorstung og dyster bygningsmasse, og opplevdes som lukket. Det var ikke mulig å gjøre om for å tilpasses det nye åpne konseptet. Det ble tatt ned i en omfattende og omhyggelig rivejobb.

For Veidekke og aktørene var logistikkutfordringene med Domus Juridica store, med blant omlegging av trikkesporet hele tre ganger. Dette prosjektet er trikkefritt, til gjengjeld er det svært høy trafikktetthet i Ring 1 som passerer rett på utsiden i Pilestredet.

– At Entra fikk stengt av ett felt på Ring 1 i inngående retning var avgjørende for riveprosessen og byggingen. Uten rygging kunne vi ha gjennomkjøring og utkjøring via en bom med lysregulering. På tross av utgangspunktet har logistikken fungert bra, sier Veidekkes prosjektleder Ole Christian Stav.

En verneverdig bygning inne i kvartalet ble stående, men ble i forkant av spuntingen refundamentert til fjell. Nærheten til eksisterende bygninger, både eldre og de av nyere dato, krevde omfattende prosjektering i forkant og årvåkenhet underveis da grunnarbeidene begynte. Enorme masser måtte fraktes ut for å kunne etablere to etasjer under bakkenivå,

– Vi møtte de samme grunnforholdene som for Domus Juridica. Men hadde en fordel av å ha ressurser med erfaring derfra, blant annet kompetanse fra egne rekker i Veidekke. Metoden med bruk av innvendig stempling med Ground Force, kalkstabilisering og peling rundt hele tomta, var godt kjent og ga en trygghet i denne prosessen, sier Stav.

Lagringsplassen ble etter hvert innskrenket. Tomtebegrensninger og et heftig trafikkbilde, satte dermed strenge krav til planlagte leveranser, der det gjaldt å ta inn elementer og byggevarer i rett tid.

– For å måle krumming, forskyving og utgliding av spunten, utførte vi inklinometermåling en gang i uka, sier prosjektingeniør og verneleder i Veidekke, Pia Kristine Abrahamsen. Et inklinometer kan over tid måle vertikalt med horisontale deformasjoner langs en spunt eller en pel.

– Vi var i god dialog med naboer, og hadde jevnlige befaringer der vi så etter riss på bygninger. Det var også jevnlige kontrollmålinger på fastpunkt vi hadde montert på nabobyggene, sier Eriksen.

Prefabmontasjen ble utført med en moderkran i Universitetsgata og en mindre kran inne på byggeplassen.

Små toleransegrenser

– Vi var svært nøye med prefabmontasjen, både når det gjaldt byggeplassavvik og innfestingsmetode. Det var viktig å unngå avvik, fordi den skulle knyttes sømløst med den prefabrikkerte natursteinsfasaden. Dekkene måtte ikke være for langt ute, for langt inne eller ha noe feil i innfestingsskinnene.

I tillegg til avtrappingen i bygningsmassen, bidrar de avrundede hjørnene – også i vindusfeltene – til et mindre massivt og et mykere uttrykk. Staticus har prosjektert, levert og montert natursteinsfasaden som består av glass, aluminium og travertin – en italiensk type kalkstein. Med et gyllent og varmt uttrykk, er travertin på slett ikke nytt som byggemateriale; den skal være brukt både i Colosseum og i Fontana di Trevi i Roma.

Staticus opplyser på sine hjemmesider at maksimal U-verdi for tett vegg er 0,18, mens vindusfeltene har 0,8.

Da covid-19 traff landet 12.mars i fjor var råbyggmontasjen i Universitetsgata i full gang. Med en umiddelbar bekymring knyttet til materialleveranser og innreiserestriksjoner for utenlandske håndverkere. Veidekke satte inn ekstra ressurser på prefabmontasjen og førsøkte å bemanne opp så godt det lot seg gjøre, inkludert innsats i kvelder og helger.

– Som byggherrer må vi berømme Veidekke for en eksemplarisk innsats i korona-perioden. Produksjon gikk bra, og de har etterfulgt myndighetskrav og har ivaretatt egne ansatte og underentreprenører på en god og trygg måte. Veidekke fikk litt utsettelse på overlevering, fra opprinnelig 21. august til 23. september. Det har vært en stri periode, bekrefter Eriksen.

– Det var stritt, ja, samtykker Stav. – Og vi har vært i tvil en stund. Men nå er vi fornøyde med at prosjektet ser ut til å gå bra. Vi har riktignok fire etasjer vi skal innrede utover høst og vinter. Det er fordi leieavtalene ble signert på et senere tidspunkt, så det var ikke mulig å ferdigstille disse innenfor den opprinnelige overleveringsdatoen.