Universitetsaulaen i Bergen

Obas Vest AS har totalrehabilitert og bygget om den sørlige fløyen i Muséplass 3 for Universitetet i Bergen og Statsbygg.

Fakta

Sted: Bergen
Prosjekttype: Rehab og ombygging
Kontraktssum: 303 millioner kroner
Bruttoareal:
2.100 kvm rehab + utvendig
Eier: Universitetet i Bergen
Tiltakshaver: Statsbygg
Leietakere: Arrangementskontoret ved UiB og Godt Brød
Totalentreprenør: Obas Vest
Arkitekt: b+b arkitekter
Totalrådgiver: Sweco
Underentreprenører/leverandører: Elektro: Frøland og Noss l Automasjon: Celsius Teknikk l VVS-vent: Hamstad l VVS-sprinkler: Tore Eide l VVS-rør: Bergen Rørteknikk l Heis: Thyssen gruppen l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Inventar: Prokon Prosjektinnredning l Maler: Fasade & Interiørgruppen l Søyler: Spenncon l Stålkonstruksjoner: Trakon Vest l Anleggsgartner: Anleggsgartner Wikholm l Storkjøkken: Karl B Hauge l Messingarbeider: Størksen l Akustisk himling: Bygg Impuls l Antikvarisk: AH Byggtjenester l Tekking: Protan l Zinktak: Hauge og Sørensen l Sceneteknikk: Bright l Gasspeis: Gass Service l Senking av grunnfjell: Stoltz Entreprenør l Glass: Hole Glass l Skifer/flis: Bru & Wiese-Hansen l Støp og avretting gulv: Betonggulv l Gulvleveranse: Dinesen l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen l Sceneleverandør: Bright Norway l Dører: Trevaren Eydehavn

– Arbeidet har skjedd i en samspillsentreprise. Det har vært et meget godt samarbeid i det som har vært et meget komplekst byggeri, sier prosjektleder Fredrik Nilsen i Obas Vest.
Den sentrale delen av bygget ble tegnet av den danske arkitekten Johan Henrik Nebelong og ble oppført i 1865. I 1898 ble to sidefløyer tegnet av Hans Jacob Sparre ført opp. Fredrik Nilsen mener rehabiliteringen av
Universitetsmuseet i Bergen har gitt Obas Vest økt kompetanse.
– Bygget er fredet. Det har stilt store krav og gitt nyttige erfaringer.
Heldigvis har vi hatt et meget et godt samspill med både Statsbygg, arkitekt, rådgivere, Riksantikvaren og Universitetet i Bergen. Restaurering av balustraden av kleberstein har vært spennende, sier Nilsen.

303 millioner
Rehabiliteringen er tegnet av b+b arkitekter, mens Sweco har vært hovedrådgiver. Det rehabiliterte arealet er 2.100 kvm samt utvendig balustrade og ytterligere noen utvendige områder. Arbeidene med sørfløyen startet i august i 2013 og ble fullført sommeren 2015.
Fløyen ble overlevert i august. Samlet kostnad er 303 millioner kroner (inkl. mva).

Storstue
Sørfløyen hadde fem etasjer, medregnet kjeller. Andre og tredje etasje er bygget om til en universitetsaula med himlingshøyde på ni meter. Universitetsaulaen er UiBs nye storstue og skal brukes til blant annet doktordisputaser, seremonielle funksjoner, formidling og publikumsrettede aktiviteter.
Universitetsaulaen har fått heltregulv med ekstra brede gulvbord. Langs veggene står det marmorsøyler som består av seks deler avdelt med ringer av messing. Veggene er pusset og kalket.
Himlingen er hvit og har tre enorme lysekroner av messing. Det er lyddemping (Baswaphon) i himlingen og lyddempende plater bak kunst.
Spesialdesignede akustiske gardiner (i samme farge som veggene) og gulvet av heltre vil også dempe lyd. I den østlige enden av universitetsaulaen er det bygget en scene som kan heves og senkes. Universitetsaulaen har et komplett og avansert AV-anlegg for lyd, bildeformidling, lys og kamera.
I første etasje er det kommet en stor kafe med gasspeis.
I kjelleren er det nye toaletter og garderober og en ny inngang.
Sørfløyen har fått nye kommunikasjonsårer. Hovedtilkomsten til universitetsaulaen blir via en glassheis. Både hovedtrapp og heis er utsmykket med glass. Fløyen har ytterligere to nye heiser. Hele fløyen har fått universell utforming. Det er brukt mye messing i heiser og rekkverk. Alle nye dører er spesiallaget i eik. Alle himlinger i fløyen har fått lyddemping.
Tak og fasader er beholdt, mens vinduer er malt. En balustrade på sørsiden av bygget er restaurert.

Sonevis rivning
Fløyen har bærende konstruksjon av betong. Anleggsleder Jørn Johnsen i Obas Vest forteller at alt innvendig er revet.
– For å sikre god avstivning måtte vi rive sonevis fra endene i fem seksjoner og så forsterke konstruksjonen med bjelker og dragere av stål før vi kunne bygge en betongkonstruksjon, sier Johnsen.
En utfordring var mangel på riggplass. Det var derfor viktig å ikke ta inn for mye materialer.

Nye tekniske anlegg
Alle tekniske installasjoner i sørfløyen er fornyet. Mange av de tekniske installasjonene er både avanserte og ligger skjult slik at byggets arkitektoniske uttrykk bevares. I plan 1, 2 og i underetasje er det doble gulv der tilførsel av ventilasjonsluft er plassert.
Sørfløyen har fått vannbåren oppvarming fra universitetets nærvarmenett. Det er vannbåren gulvvarme i aula, kafeteria og i underetasje, samt radiatorer som tar bort kulderas ved vinduer i universitetsaulaen. I trappehus, mellomgang og andre rom er det radiatorer.
Beregnet energibruk per kvm per år er 125 kWh. Fløyen er i energiklasse grønn B. Hele fløyen er sprinklet, har sentral driftskontroll og balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det er kjøling via ventilasjonsanlegg i hele bygget og dessuten komfortkjøling med fancoils på kjøkkenet.
I universitetsaulaen er det integrert solavskjerming. I kafeen er det utenpåliggende solavskjerming. Både bygningsmessige og tekniske løsninger er tilstrebet å følge Tek10.
Det var strenge krav til HMS og rent tørt bygg i byggeprosessen. Obas Vest har utført mange sikre jobbanalyser, og asbest i bygget er sanert bort. Obas Vest praktiserte dessuten lean construction i prosjektet. Entreprenøren delte byggeplasskontor med b+b arkitekter, Statsbygg, Sweco Norge og underentreprenører.


Flere prosjekter