Administrerende direktør Gunstein Lauvrak i Swedol.

Univern og Swedol fusjonerer

Univerns og Swedols butikkonsepter vil leve videre etter fusjonen.

Univern AS har siden 2016 vært eid av det svenske Swedol-konsernet.

Med over 100 butikker fordelt i Sverige, Norge, Finland og Estland, er Swedol-konsernet nå en av de største aktørene på det nordiske markedet.

- Vi velger nå å fusjonere våre norske selskaper til en slagkraftig enhet som vil gi våre kunder langt flere muligheter. Blant annet vil vi være langt bedre rustet til å dekke totalbehovet våre proffkunder har innenfor arbeidsklær, verktøy, verneutstyr og annet relevant forbruksmateriell, sier administrerende direktør Gunstein Lauvrak i en pressemelding.

I Norge utgjør Swedol-konsernet de to butikkonseptene Swedol Norge AS (5 butikker) og Univern AS (13 butikker). I tillegg er Swedol majoritetseier i Univern Solutions AS som opererer innen olje- og gassmarkedet.

Fra 1. november 2018 blir Swedol Norge AS og Univern AS slått sammen til ett selskap - Swedol AS.

- Denne fusjonen er av ren juridisk karakter og Univerns og Swedols butikkonsepter vil leve videre. I tillegg vil begge konseptene gradvis fornyes og videreutvikles for å gi våre kunder den beste servicen og de mest attraktive produktene på markedet. Gjennom vårt omni-kanalkonsept vil vi i nær fremtid også lansere en ny nettbutikkløsning for våre kunder, opplyser Lauvrak.