Unio avviser regjeringens forslag om å øke aldersgrensen i staten til 72 år

Unio mener regjeringens forslag om å øke aldersgrensen for ansatte i staten fra 70 til 72 år kommer noen tiår for tidlig, og de avviser forslaget.

Regjeringen vil oppheve plikten til å slutte ved oppnådd særaldersgrense og vil la alle statsansatte jobbe til de blir 70 år. Forslaget er sendt på høring, og Unio er kritiske i sitt høringssvar.

– Forslaget kommer et par tiår for tidlig. Foreløpig er det viktigere å legge til rette for at ansatte i 60-åra står lenger i arbeid og at vi unngår uverdige avganger, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio en pressemelding.

Hver femte statsansatte har i dag en særaldersgrense på enten 60, 63 eller 65 år, noe som gjør at de må pensjonere seg før de fyller 70.