Unge misfornøyd med lønnsoppgjøret

Mange ungdommer ser mørkt på sin økonomiske fremtid etter årets lønnsoppgjør. 

I en undersøkelse utført av InFact på oppdrag fra VG går det fram at 44 prosent av ungdom under 25 år er misfornøyd med årets lønnsoppgjør. Bare 8 prosent er fornøyd med utfallet.

Undersøkelsen viser at de over seksti anser oppgjøret som en seier, men begeistringen avtar nedover i aldersgruppene. 32 prosent av ungdommene mener at fremtidsutsiktene er blitt dårligere.

- Unge jobber i stor grad i lavlønnsyrker og er i liten grad fagorganiserte. Jeg skjønner at de er misfornøyde med å være taperne i pensjonsløsningen, sier leder Kirsti Bergstø i Sosialistisk Ungdom til VG.