Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup strand

Undersøkelse: Kostnadssprekk og forsinkelse i seks av åtte store, offentlige anleggsprosjekter med utenlandske entreprenører

En rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse på bestilling fra Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) av åtte store offentlige norske anleggsprosjekter med utenlandsk entreprenør, viste sprekk på både kostnad og tid i elleve av 15 kontrakter.

– Innhenting av kompetanse og konkurranse fra utlandet er i utgangspunktet positivt, både for samfunnet og for den norske anleggsbransjen. Samtidig er det viktig at det konkurreres på like vilkår, og at størrelsen på utlyste kontrakter ikke øker så raskt at norske virksomheter fratas muligheten til å gi konkurransedyktige tilbud, sier daglig leder i EBA, Kari Sandberg, i en pressmelding fra foreningen.

Undersøkelsen som Samfunnsøkonomisk analyse har gjort for EBA, tar utgangspunkt i åtte anleggsprosjekter med Statens vegvesen, Bane NOR og Oslo Kommune i rollen som byggherre.

Prosjektene som har blitt vurdert, er Follobanen, Fellesprosjektet E6, Grimstad-Kristiansand, Hålogalandsbrua, Alta Vest, Sørkjostunnelen, UBRA og Tresfjordbrua. Kun prosjektene Grimstad-Kristiansand og UBRA hadde kostnader på linje med styringsrammen, og kun Grimstad-Kristiansand, samt AGJVs kontrakt på Follobanen ble gjennomført uten forsinkelse.

Advarer

Samfunnsøkonomisk analyse har valgt ut de åtte prosjektene i undersøkelsen i samarbeid med oppdragsgiver EBA. Utgangspunktet for utvelgelsen har vært store, offentlige anleggsprosjekter med utenlandske hovedentreprenører. Rapporten tar med andre ord ikke nødvendigvis for seg alle prosjekter hvor utenlandske entreprenører har spilt en sentral rolle.

Administrerende direktør Kari Sandberg i EBA. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Kari Sandberg advarer mot å fokusere for mye på pris i store anleggskontrakter.

– Vi må se på hva denne kontraktstrategien faktisk koster samfunnet. Når vi sammenlikner faktorer som verdiskaping, sysselsetting og det offentliges skatteinntekter på utenlandske versus norske entreprenører, kan vi argumentere for at et ensidig fokus på laveste pris ikke nødvendigvis skal være utslagsgivende ved tildelninger av offentlige kontrakter. Vi må se på hva som er det beste for samfunnet, sier hun i pressemeldingen.

Sandberg sier videre i meldingen at bruken av utenlandske entreprenører i de prosjektene som har blitt gjennomgått, synes å være forbundet med risiko for byggherre. Hun understreker samtidig at anleggsbransjen generelt er preget av et høyt tvistenivå og lave marginer.

– Undersøkelsen baserer seg på et utvalg utbyggingsprosjekter i Norge. Vi kan ikke utelukke at norske entreprenører også ville møtt på vanskeligheter. Vi kan heller ikke tillegge all skyld på utenlandske entreprenører, sier hun.

Store kostnader

Januar 2019 meldte Bane NOR at ferdigstillelsen av Follobanen vil bli forsinket med ett år, samtidig som det varsles om en økning av prosjektets kostnadsramme. Prognosene fra Bane NORs årsrapport for 2018 viser en sluttkostnad på 29,5 milliarder 2018 kroner. Dette gir en kostnadssprekk på tre milliarder.

I tillegg påløper de samfunnsøkonomiske kostnadene ved forsinkelser og ved tvistesaker som binder opp kapital og viktige ressurser hos begge parter. Tidligere ansatte i Condotte har fortsatt ikke fått utbetalt lønn og vil sannsynligvis motta utbetalinger fra lønnsgarantifondet når Condottes konkursbegjæring omsider behandles av italiensk rettsvesen.

Tidligere beregninger utført av Samfunnsøkonomisk analyse beregner kostnader ved forsinkelse av et prosjekt tilsvarende 1 milliarder kroner til å være 45 millioner kr per år, 3,7 millioner kroner per måned, 860.000 kroner per uke og kr 120.000 per dag.