Veidekke vant kontrakten for  en del av rassikringsprosjektet E10 Solbjørnneset – Hamnøy. I prosjektet inngikk hovedentreprenøren en underentreprisekontrakt med Alf Brekken og Sønner på sprengning- og masseflyttingsarbeider.

Veidekke vant kontrakten for  en del av rassikringsprosjektet E10 Solbjørnneset – Hamnøy. I prosjektet inngikk hovedentreprenøren en underentreprisekontrakt med Alf Brekken og Sønner på sprengning- og masseflyttingsarbeider.

Foto: Tommy Johansen.

Underentreprenør krevde 100 millioner av Veidekke – dommen fra lagmannsretten er klar

Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i sluttoppgjørtvisten mellom Veidekke og Alf Brekken og Sønner hvor underentreprenøren hadde et krav på rundt 100 millioner kroner knyttet til blant annet plunder og heft og forsering.