Ulvenparken

Foto: Team Veidekke DAF. v. Roland Paulsson Betongprodukter,  Espen Stordal Veidekke, Broska Karim Veidekke. Foto: Betongprodukter ABFoto: Betongprodukter ABFoto: Betongprodukter AB
TeamVeidekke

TeamVeidekke

ErichsenHorgen

ErichsenHorgen

OlavOlsen

OlavOlsen

Landskaperiet

Landskaperiet

RKBygg

RKBygg

Con-Formlogo

Con-Formlogo

Betongprodukter

Betongprodukter

Lianlogo

Lianlogo

Protanlogo

Protanlogo

HTHlogo

HTHlogo

Optimeralogo

Optimeralogo

Team Veidekke DA har bygd de første 342 første leilighetene for OBOS på Ulven i Oslo, samt en stor barnehage og næringsarealer.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Bolig- og næringsbygg samt barnehage

Bruttoareal: 41.447 kvadratmeter

Byggherre: OBOS

Totalentreprenør: Team Veidekke DA

Kontraktsum: 620 millioner eksklusive merverdiavgift

Arkitekt: LPO Arkitekter

Landskapsarkitekt: Landskaperiet

Rådgivere: RIB: Dr.Techn. Olav Olsen l RIV, RIE: Bravida l RIV, RIBfy, RIEn og dagslys: Erichsen & Horgen

Underentreprenører og leverandører: Elektro, rør og ventilasjon: Bravida l Byggelementer: Flens Byggelement l Betong-elementer: Con-Form l Badekabiner: Probad l Armering: Celsa l Ferdigbetong: Unicon l Blikkenslager: Flateby Blikkenslagerverksted l Branntetting: Byggimpuls l Vinduer: Norgesvinduet l Balkongdører: Lian Vinduer l Innerdører: Swedoor l Porter: Hørmann l Byggevarer: Optimera l Glass/alu: Østlandske Fasadeteknikk l Heis: Orona l Kjøkken: HTH l Parkett: Parkettpartner l Himlinger: Modulvegger l Kalksementpeling: Dmix l Maling og pussfasade: RK Bygg l Plattendekker: Betongprodukter AB l Sportsboder: Ing. Larsson l Taktekking: Protan Entreprenør l Lås og beslag: Låssenteret Oslo Lindeberg

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Ulven er et av Oslos største framtidige byutviklingsområder. OBOS planlegger å bygge cirka 2.000 nye boliger og nå er første byggetrinn ferdig. Ulvenparken har et bruttoareal på 41.447 kvadratmeter totalt og består av 342 boliger, næringsarealer på gateplan og en ny barnehage med fem avdelinger.

– Det er et stort prosjekt med 342 leiligheter i ett og samme byggetrinn. Det blir mye boligbygging på Ulven framover, og så vidt meg bekjent blir det et av de største utbyggingsprosjektene i moderne tid, sier daglig leder Espen Stordal i Team Veidekke DA.

Det nye boligbygget er formet som en hestesko rundt en stor gårdsplass med barnehagen som et separat bygg i midten. Hele prosjektet er koblet sammen med en felles garasjekjeller. Totalt har prosjektet et bruttoareal på 41.447 kvadratmeter.

– Boligbygget er i hovedsak på åtte etasjer. Det er også bygd to tårn på ytterligere to og fire etasjer. I tillegg er det bygd påkostede takterasser, som er tilgjengelig for alle beboerne, sier Stordal.

Boligene varierer i størrelse fra 35,5 til 129,5 kvadratmeter. I alt er 319 av dem solgt, og de fleste er flyttet inn i.

– Det er moderne boliger med god planløsning og balkong eller markterrasse mot bakgården. Boligbygget ligger langs Ulvenveien på den ene siden, med trafikk, byliv og byggearbeider. På den andre siden derimot kan beboerne boltre seg i en rolig, grønn oase, sier han.

Barnehage for rundt 100 barn

Stordal forteller at flere av beboerne har skrytt av uteområdene.

– Gårdsrommet er blitt veldig fint, med grønne høyder og mye variasjon i terrenget. Vi har også bygd regnkanaler for overvannshåndtering, med beplantning rundt. Uteområdet koster ikke mer enn andre gårdsrom i Oslo, og viser at det ikke er så mye som skal til for å skape trivelige uterom, sier Stordal.

I alt er gårdsrommet på 5.500 kvadratmeter, inkludert barnehagen som er rundt 1.560 kvadratmeter.

– Barnehagen er et eget prosjekt i prosjektet. Det er en kommunal barnehage som etter planen skal eies av Omsorgsbygg, og drives av bydel Bjerke. Barnehagen er etter ønske fra dem innredet med fem avdelinger, men kan utvides til seks. Den åpner på nyåret for i underkant av 100 barn, fordelt på to småbarnsavdelinger og tre storebarnsavdelinger, sier han.

– Barnehagen gir flere fordeler for de som bor her. Det er flere yngre beboere, som kanskje har små barn eller planlegger for det. De kan ha barna der på dagtid, og så blir det sikkert mulig å benytte lekeplassen på kveldstid, legger han til.

Gårdsrommet grenser også mot den nye parken Ulven Park, som fritt kan benyttes av beboerne.

Etablerte eget selskap

Stordal sier at prosjektet på Ulven skiller seg ut på flere måter.

Både planleggingen og utbyggingen har foregått i regi av selskapet Team Veidekke DA, som eies av Veidekke Entreprenør, LPO Arkitekter, Dr.techn. Olav Olsen, Erichsen & Horgen, Bravida og Landskaperiet.

– Dette skiller seg totalt fra den tradisjonelle måten å jobbe med et byggeprosjekt på. Vanligvis planlegger utbygger et prosjekt med arkitekt, og så involveres entreprenøren langt ute i prosessen. Det mener jeg er en rar praksis. Hvis entreprenøren involveres tidligere, kan de i fellesskap finne smartere løsninger og spare både tid og penger, sier han.

– Her på Ulvenparken har alle de sentrale aktørene i byggeriet samarbeidet fra dag én. Vi har funnet løsninger i fellesskap, og det har vært en suksess. Samtidig får aktørene mer eierskap til prosjektet ved at alle er med som deleiere, legger Stordal til.

Reduserte byggekostnader

Team Veidekke DA fikk oppdraget på Ulven etter at OBOS arrangerte en innovasjonskonkurranse i 2016. Et av målene var at de skulle utvikle rimelige boliger uten å kompromisse på bo- og boligkvalitet. Siden har selskapet jobbet hardt med å redusere byggekostnadene med vel 20 prosent, men koronasituasjonen skapte usikkerhet rundt både kostnads- og fremdriftsbildet.

– Korona førte med seg utfordringer, blant annet da portugisiske betongarbeidere fra en av våre underentreprenører brått dro hjem. De ble skremt da de første nyhetene om at Norge skulle stenge grensene kom. Det førte til at vi tapte tid og penger, sier han og legger til:

– Pandemien har også ført til forsinkede leveranser, men likevel har vi klart å levere prosjektet som avtalt. Nå etter overlevering har vi harde fakta på bordet. De viser at vi har nådd alle målene i konkurransen, og det er vi veldig fornøyde med. Prosjektet har ikke vært noen gullgruve for oss, men vi har landet med bena på jorda.

Stordal forteller at reduserte kostnader ikke har gått på bekostning av kvaliteten.

– Standarden er på nivå med andre boligprosjekter i Oslo. Vi har brukt samme parkett, kjøkken og baderomskabiner som andre prosjekter. Det som bidrar til lavere kostnader, er at aktørene i selskapet har funnet effektive løsninger i fellesskap, sier han.

Startet opp i 2019

Anleggsleder Sigmund Reff i Team Veidekke DA legger til at de har brukt tradisjonelle materialer.

– Det er et standard boligprosjekt, med råbygg i betong, plattendekker og stålbæring. Ellers er det leilighetsskillevegger i betong, innervegger i stål og gips og flis og belegg i fellesarealer. Det er impregnert treverk på mark- og takterasser, og på fasaden er det brukt mye tegl, sier han.

Reff sier at byggeprosessen startet opp i januar 2019, og at det var omfattende gravearbeider på den store tomten. I alt fraktet de bort rundt 50.000 kubikk fra byggeplassen.

– Vi hadde litt utfordringer med grunnen. Tomten ligger i nærheten av det gamle Hovinbekkeløpet, og det var mye sensitiv kvikkleire nedover i lagene. Vi måtte derfor kalkstabilisere mer enn forventet. Det er i og for seg ikke utfordrende, men det er tidkrevende, sier Stordal.

Etter pelearbeidene startet de med klatreforskaling av heis- og trappesjakter i mai 2019.

– Når de var på plass startet vi gradvis med råbygget. Prosjektet er så stort at det har vært ulike milepæler til ulike tider i forskjellige deler av bygget. Vi delte inn bygget i fire, og arbeiderne har jobbet i sykluser i de ulike delene, sier han.

Stordal sier de har hatt et godt samarbeid med byggherren OBOS, og at de gleder seg til å jobbe med flere byggeprosjekter på Ulven framover.


Flere prosjekter