Ulsteinvik barneskule

Fra venstre prosjektleder for HS Rise Bygg Endre Skeide, prosjektleder for Ulstein Eigedomsselskap KF Idar Brekke og anleggsleder Even Rise fra HS Rise Bygg.
HSRiseBygg

HSRiseBygg

Sporstøl

Sporstøl

Conplan

Conplan

Riksheim

Riksheim

Tussa

Tussa

Midthauglogo

Midthauglogo

Sulabrands

Sulabrands

Modus

Modus

MøreStål

MøreStål

Øenkuldeteknikk

Øenkuldeteknikk

HS Rise Bygg er totalentreprenør for utbyggingen av Ulsteinvik Barneskule som ble overlevert 17. september. 1.-3.-skolen er bygget for 225 elever.

Fakta

Sted: Ulsteinvik

Prosjekttype: Barneskole

Byggherre: Ulstein Eigedomsselskap KF

Totalentreprenør: HS Rise Bygg

Arkitekt, landskapsarkitekt og ansvarlig søker: Sporstøl Arkitekter

Areal: 2430 kvadratmeter

Prosjektkostnad: 75 millioner kroner eks. mva.

Rådgivende ingeniører: RIB, RIG: Conplan l RIE, SD, Solcelleanlegg: Tussa Installasjon avd. Ulsteinvik l RIV: Riksheim Consulting l RIBr: DIB Prosjektering l RIA: Cowi l Fjernvarme: Ulstein Fjernvarme

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Tussa Installasjon avd. UIsteinvik l Ventilasjon: Egset Ventilasjon l Grunnarbeid: Brekke & Klepp l Betongarbeid, tømrerarbeid, montasje: HS Rise Bygg l Betongelementer, hulldekke: Spenncon l Montering betongelement og hulldekke: HS Rise Bygg l Stålarbeid: Møre Stål l Glassarbeid: Straumsheim l Solskjerming: Vental l Lås og adgangskontroll: Låssenteret l Taktekking: Ditt Tak l Rekkverk: Midthaug l Spesialtrapper utvendig: Vatnesenteret l Maling, flis, gulvbelegg: Malermester Martin Uggedal l Systemhimling og lydabsorbenter: Moelven Modus l Rørlegger: Rørservice Uri avd. Ulsteinvik l Fjernvarme: Øen Kuldeteknikk l Heis: Heisplan l Anleggsgartner: Anleggsgartner Sandal l Kjøkken og hvitevarer: Studio Sigdal l Garderober, lekeapparater: Trigonor l Skilting og taktil merking: Nordvestprofil l Betongsliping: Sulabrands l Faste innredninger: Grande Interiør l Toalettdispensere med sensorteknologi: Norengros l Visningsutstyr, skjermer, lydanlegg: Atea l Lydabsorbenter: Natural Silence

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Kommunale Ulstein Eigedoms-selskap KF er byggherre for prosjektet til 75 millioner kroner.

Totalt areal for utbyggingen er på cirka 2.430 kvadratmeter. Utvendig lekeareal er på 450 kvadratmeter. Inkludert i prosjektkostnaden er også en mindre oppgradering av eksisterende barneskole fra 1996. De to bygningene er knyttet sammen med en svalgang mellom den nye og gamle delen.

Barneskolen som i dag totalt har 420 elever, er etter utbyggingen dimensjonert for 525 elever. Nybygget blir tatt i bruk rett etter høstferien.

– Kapasiteten på skolen slik den var, var rett og slett sprengt. Kommunepolitikerne vedtok i 2020 å bygge for de minste barna fra 1.- til 3.-klasse. Det er tre paralleller på hvert årstrinn. I tillegg til ni klasserom og ni grupperom, er her også kontor for administrasjon, nytt personalrom og lokaler for SFO, sier prosjektleder for Ulstein Eigedomsselskap KF Idar Brekke.

Prioriterer god læring

Øst for barneskolen står Ulstein ungdomsskule fra 2008. Brekke konstaterer at det nå står bra til med bygningsmassen på sentrumsskolene etter den siste oppgraderingen.

– Vi har bygget et nøkternt bygg der vi har prioritert å legge til rette for god læring. Her er gode klasserom og grupperom, tilrettelagt for digitale løsninger som sikrer at moderne læremetoder kan nyttes. Fjernvarme fra sjøen både varmer og kjøler i bygget, sier Brekke.

På taket er det installert solcellepaneler, slik at bygget henter det meste av energibehovet fra fjordvarme og sollys. Ellers opplyser Brekke at det er bygget etter gjeldende standard.

– Bygget blir oppvarmet med energi fra Ulstein fjernvarme, med vannbåren varme i gulv og radiatorer. De tekniske løsningene sikrer godt inneklima. Det er viktig på en skole.

Brekke sier han har opplevd jobben som meningsfull.

– Å bygge en slik skole for oppvoksende generasjoner må være noe av det mest meningsfulle du kan gjøre. Det har vært givende, og vi har samarbeidet godt.

Gymsal og svømmehall revet

Det er i stor grad lokal byggkompetanse som står bak prosjektet.

Bygget er satt opp med betongelementer og hulldekker fra den lokale elementprodusenten Spenncon som holder til i Hjørungavåg 15 kilometer fra Ulsteinvik. Stålsøyler er i noen tilfeller brukt som bærende element på innvendige vegger. Disse er levert av Møre Stål i Ålesund. Straumsheim i Sykkylven har levert vinduer og glassfasade. Arkitekt er lokale Sporstøl Arkitekter. Mens totalentreprenør HS Rise Bygg har kontoradresse Hareid.

Nybygget er formet i vinkel i to etasjer, med teknisk rom i tredje etasje.

– Det er ikke en full tredje etasje. Men bygget er konstruert slik at det kan bygges ut i høyden, sier prosjektleder Endre Skeide i HS Rise Bygg.

Han forteller at nybygget er satt opp på en tomt der det tidligere stod en gammel gymsal og svømmehall. Etter at Ulstein Arena stod ferdig med svømmeanlegg og idrettshall rett nedenfor skolen, ble det gamle bygget overflødig. Byggeindustrien skrev om UIstein Arena da anlegget stod klart i desember 2017.

Trangt for alle

Skeide forteller at byggetiden har vært 12 måneder.

– Det har gått fort, med stram fremdrift. Vi har hatt med oss gode entreprenører, og stemningen på byggeplassen har vært god. Så hele prosessen har gått veldig bra, konkluderer Skeide. Han forteller at de ulike aktørene på prosjektet har samarbeidet mye tidligere.

Det har vært utfordringer både i form av at byggeplassen ligger midt i et skoleområde, og at byggingen har skjedd i en periode med pandemi.

– Det har vært trangt for alle. Vi gjerdet inne hele byggeplassen, noe som medførte at uteområdet til skolen ble avgrenset. Men forholdene for byggingen ble bra. Korona har påført oss ekstra arbeid med smittevern. Men vi har hatt gode rutiner og ingen smittetilfeller på byggeplassen. Vi har hatt fokus på korona fra dag én, med strenge rutiner for renhold, spriting og avstand.

Hardføre materialer

Skeide forklarer at de har benyttet hardføre materialer som skal tåle stor slitasje.

– Innvendige vegger er i stor grad eksponert betong som er impregnert. Gulvene i inngangspartiet er slipt betong, mens det i resten av bygget er linoleum gulvbelegg. På innvendige veggflater er det mye slitesterk kryssfiner. Det er gjennomført tiltak for å sikre god lyd. Blant annet er mye av kryssfineren perforert. Vi har også hengt opp reinlav på vegger. Det er perforert gips på vegger og i tak, og også vanlig systemhimling i tak, forklarer prosjektlederen. Han nevner bruk av sensorteknologi på toalettene som en kvalitet. På den måten kan man følge med på når det må etterfylles og vaskes.

Som en kuriositet forteller Skeide at både han, prosjektleder Brekke i Ulstein Eigedomsselskap og byggeplassleder Even Rise var med på utbyggingen av den gamle delen av barneskolen som stod ferdig i 1996.

– Da var vi alle tømrere.

HS Rise Bygg har hatt 10-12 egne ansatte på prosjektet. Ifølge Skeide har bygget vært arbeidsplassen til cirka 30 arbeidere fra ulike fag.

Enkelt, rolig og variert uttrykk

At det skal være et skolebygg for de minste ligger bak de fleste valg tatt i prosessen, også når det gjelder arkitektur, forklarer arkitekt Ingvill Arhaug Bovill.

– Det går for eksempel på at bygget ligger naturlig i terrenget og situasjonen, og er med på å skape flere uterom for lek. Det arkitektoniske uttrykket er tydelig fra vår tid, men med linker til eksisterende bygg. I fasaden har vi jobbet med å få frem et enkelt, rolige og variert uttrykk, der mange vinduer gir fin kontakt mellom inne og ute. Generelt er overflater både i eksteriør og interiør robuste og varige, men likevel med forskjellige strukturer, farger og kombinasjon av varmt treverk og naturlig betong. Innvendig er det lagt vekt på at dette skal være et åpent, luftig og oversiktlig bygg. Alt dette håper vi er med på å gjøre det til en god plass å være for elever og ansatte, sier Bovill.

– Det har vært veldig givende å være med på et slikt prosjekt i nærmiljøet vårt. Og samarbeidet med byggherre, skole, andre konsulenter og utførende har vært veldig godt.