Ulsteinhallen og Hødd Arena

Prosjekteringsleder og byggeleder Idar Moldskred og arkitekt Georg Grimstad (nærmest).Prosjektleder Endre Skeide i Rise Bygg AS (t.v.) og kommunes prosjektleder, Per Dimmen.
Trond Aune

Det er ikke langt fra idé til gjennomføring i Ulsteinvik på Sunnmøre. Våren 2012 ble tanken om nye Ulsteinhallen og Hødd Arena lansert. Mindre enn tre år senere står det flotte anlegget til 150 millioner kroner ferdig.

Fakta

Sted: Ulsteinvik

Prosjekttype: Idrettsanlegg

Bruttoareal bygninger: 9.500 kvm

Prosjektkostnad:
150 millioner kroner

Kontraktsum hovedentreprise:
85 millioner kroner

Tiltakshaver:
Ulstein Eiendomsselskap

Hovedentreprenør: Rise Bygg

Prosjekt- og byggeledelse, RIB: Conplan

ARK: Bucci Arkitektur & Design

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeid: Nord Berg l Tømrer- og betongarbeid: Rise Bygg l Stål-
arbeider: Procut l Rørlegger: Rørservice Ulsteinvik l Betong-
elementer: Stryn Betongelement l Heis: Heisplan l Flisarbeid: Lars Lindvik l Lås og Beslag: Møre Beslag l Grunnentreprenør banedekke: Brende l Glassfasade: John Holvik l Ventilasjon: Kamo l Kunstgress: Saltex l Banedekke i hall: Polytan l Byggvask i servicedel: Humberseth Reinhald l Malerarbeid: Eikrem & Valde l Inventar: Mare Safety l Elektroarbeid: Tussa avd. Ulsteinvik l Fasadekledning: Ruukki Norge l Utstyrsleverandør hall: IDK og Egas Sport l Betongsaging/kjerneboring: Hjelvik Betongsaging l Branntetting: RH Prosjekt l Himlinger: Byggmontering Møre

Det er to anlegg som er gjennomført i én entreprise. Ulsteinhallen med innendørs anlegg for blant annet fri-
idrett, turn og ulike former for ballsport utgjør den dominerende delen av et innendørs flerbruksanlegg på til sammen 9.500 kvm. I tillegg til den gedigne innendørshallen er det blant annet garderober, dusjanlegg, lagerrom, møtelokaler og kontorer i nybygget.

Bygget har et utvendig, overbygd tribuneanlegg som vender mot Hødds nye kunstgressanlegg, Hødd Arena, med tribuneanlegg også på motsatt langside, på den ene kortsiden samt parkeringsanlegg. Hødd Arena skal være klar i god tid før starten på 2015-
sesongen, det vil si før påske. Hødd Arena er den andre delen av entreprisen.

Gamle Høddvoll stadion, som ligger like ved nye Hødd Arena, blir nå pensjonert. Hødd Arena får plass til rundt 4.000 på de nye tribunene og tilfredsstiller kravene som er satt til anlegg for både OBOS- og Tippeligaen. Hødd Arena er blant annet utstyrt med flomlysanlegg og moderne garderobe- og dusjanlegg.

Tre aktører
Historien bak dette ambisiøse anlegget, som nå er realisert i en kommune med 8.000 innbyggere, forteller om kreativitet rundt det å finne gode bygningsmessige løsninger og godt håndlag med finansieringsutfordringene. I tillegg forteller historien om hva som er mulig å få til dersom alle involverte trekker i samme retning.

Tre aktører, Dimna IL (friidrett), Hødd (fotball) og Møre og Romsdal fylkeskommune (videregående skoler) arbeidet med hver sine løsninger. Fylkeskommunen trengte garderobe- og treningsrom til den videregående skolen vegg i vegg med nye Ulsteinhallen. Dimna IL ønsket å bygge en friidrettshall. Hødd drev på dispensasjon, og hadde krav på seg fra Norges Fotballforbund som måtte tilfredsstilles. Ingen av aktørene var helt fornøyd med egne prosjekter. Det endte til slutt opp med fellesprosjektet som nå er ferdig.

En joker i arbeidet har vært Conlan AS og Idar Moldskred, som har vært byggeleder og prosjekteringsleder. Finansieringen er løst med Ulstein Eiendomsselskap KF som den tunge aktøren (85 prosent) og en leieavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune. I tillegg har tippemidler, friidrettsmidler og sponsormidler vært viktige bidrag til finansieringen.

– Det er et eventyr at vi har klart å få til dette, sier Per Dimmen, som har vært kommunens prosjektleder.

For hovedentreprenør Rise Bygg AS i Hareid er Ulsteinhallen og Hødd Arena definitivt det største byggeprosjektet som de har gjennomført.

– Det har vært et stort løft for oss, men stort sett har det gått greit, sier prosjektleder Endre Skeide i Rise Bygg AS til Byggeindustrien.

Firmaet har selv stått for tømrer- og betongarbeidene, mens det har vært innleide aktører på andre utfordrende oppgaver på anlegget, som stålarbeidene. Takflaten på Ulsteinhallen er på 8.270 kvm. Stålbjelkene som bærer taket har en største frie spennvidde på 18,5 meter. Det har gått med i alt 425 tonn stål til takkonstruksjonen.

Stålkonstruksjonen er kledd med Paroc sandwichelementer. Taket er bygd med Lett-tak elementer.

Høy aktivitet
Rise Bygg arbeider for det meste i Hareid og nabokommunen Ulstein. Det gir korte reiseavstander for de ca. 30 ansatte i firmaet. Området er også preget av høy aktivitet. For tiden arbeider Rise Bygg med et leilighetsbygg på Hareid og et kontorbygg ved Ulstein verft, som har gitt full beskjeftigelse og vel så det i den perioden Ulsteinhallen har vært under bygging.

Rise Bygg får skryt for betongarbeidene som er gjort inne i den store idrettshallen. Der er underlaget for banen bygd i betong. Det er en utfordrende jobb, fordi svingene har en kurving oppover som er vanskelig å få nøyaktig. Det er presisjonsarbeid. Derfor bygges slike underlag nå ofte i tre.

– Her har Rise Bygg gjort en aldeles utmerket jobb, sier byggeleder Idar Moldskred i Conplan AS til Byggeindustrien.

Gulvet i idrettshallen har et dempende tartandekke (Polytan). Det sier litt om størrelsen på denne hallen at det gikk med 9 kilometer tape under oppmerkingen av baneanlegget.

Gode løsninger
Sivilarkitekt Georg Grimstad i Bucci Arkitektur & Design i Ulsteinvik forteller til Byggeindustrien at det har vært stramme økonomiske rammer for dette prosjektet helt fra starten av. Det er funnet noen gode løsninger underveis, blant annet for faste tribuner innendørs med lagerrom under. Arkitektens spillerom i utformingen av bygget har vært styrt mye av økonomi og funksjonalitet.

– Utfordringen har vært å sy hallen med flerbruksområdene og fotballarenaen sammen til en enhet. Jeg føler vel at vi har lykkes med dette, og at det er blitt et hensiktsmessig bygg for alle som skal bruke det, sier Grimstad.

For å oppnå en hensiktsmessig funksjonalitet har arkitekten bygd på symmetri rundt hovedinngangen som er plassert sentrisk i nybygget. Tilkomsten til inngangen er via en tunnel mellom Ulsteinhallen og tribuneanlegget for Hødd Arena.

Grimstad berømmer en byggeledelse som har vært løsnings-orientert og som har bidratt til å finne fornuftige løsninger. Resultatet er blitt et bygg som er både rimelig og hensiktsmessig for kommunen og brukerne, mener arkitekten.

Han tror at det til og med kan være en og annen trendsettende løsning i dette prosjektet, som andre utbyggere av idrettsanlegg kan dra nytte av. Dette gjelder blant annet den permanente tribuneløsningen inne i Ulsteinhallen som er samtidig er «taket» for 21 lagerrom, som kan benyttes av leietakerne i hallen.


Flere prosjekter