Ullevål Tårn

Det er mange elementer som gjør at den nye boligblokka med 32 leiligheter skiller seg ut. Utforming, balkongløsninger og beliggenhet er noen av dem.

Fakta

Sted: Ullevål, Oslo
Prosjekttype: Boliger
Byggherre: Ullevål Boligutvikling AS (Solon Eiendom AS)
BTA: 4.702 kvm
Totalentreprenør:
Solid Entreprenør
Kontraktssum eks mva:
81 millioner kroner
Arkitekt: Code Arkitektur
LARK: Dronninga Landskap
Rådgivere: RIB: B-Consult l RIG, RIVA og RIA: Multiconsult l Rådgiver Miljø: Golder Associates l RIBR: Fokus Rådgivning l Rådgiver Energi: Cowi l RIV: Lars Myhre Østfold
Underentreprenører/leverandører: Trapp: Nor Element l Grunnarbeider: M. Gultvedt Entreprenør l Rør: Totaltek l Ventilasjon: Climateknikk l Elektro: Installatøren l Oppmåling: Oslo Oppmåling l Arborist: Tree Solutions l Kjøkken / Bad: Boform Oslo l Heis: Reber Schindler Heis l Lydhimling: Isoteks Bygg l Stål og glass: Ajot l Vinduer: Hagen Heat Glass l Parkett: Optimera l Ytterdører leiligheter: Daloc l Dører innvendig: Dooria

Ullevål Tårn ligger attraktivt til på et høydedrag rett vest for Ullevål sykehus. Området med plener og store flotte løvtrær er å regne som en frittliggende park. Etter at byggherre Solon Eiendom kjøpte den snaut 3 mål store tomta i 2012, ble en garasje og en eldre vaktmesterbolig revet for å gi plass til bolig-
tårnet på vel 4.700 kvm (BTA).
– Som utbyggere vil vi levere noe vi kan stå inne for i ettertid. Da kjøper vi gjerne tomter som tåler litt høyere entreprisekostnader. En av bærebjelkene er nettopp å legge inn det lille ekstra i løsninger og materialer. Men her har vi nok strukket strikken lenger enn vi pleier, spesielt med tanke på konstruksjon og vindus-
løsninger. Det er litt uvanlig at vi her har latt arkitekturen få bestemme utenfor de vanlige, faste rammene, sier prosjektleder i Solon Eiendom, Tom André Svenning-Gulltvedt.

Ønsket slankt tårn
Ullevål Tårn ligger i forlengelsen av de tre stjerneblokkene som ble bygget som deltakerlandsby til vinter-OL i 1952.
– Det var aldri noe krav eller forsøk fra oss på å etterlikne dem. Men det er en bygningstypologi i et parkdrag som vi henger oss på, der vi prøver å reformulere det å bo i blokk. Jeg mener vi har lykkes med hvordan bygget nå står som volum blant de grønne trærne og de andre blokkene. Et viktig grep er at det ikke er balkonger rundt den øverste etasjen. Det gjør tårnet slankere, og ville nok også ha hatt noe å si for området ved at balkongene ville stengt mer for himmelen, forklarer Rannveig Hägg Berge i Code Arkitektur.
Det er fire leiligheter i hver etasje, en på 65, en på 110, og to på 80 kvm. Plasseringa av leilighetsstørrelsene ligger fast oppover, men orienteringen av oppholdsrommene varierer. Trappekjernen er sentralt plassert. Også kjernene med bad og toalett er plassert inn mot midten, mens sove- og oppholdsrom ligger langs fasadene og skifter side for hver etasje oppover. Derved er det varierende planløsninger og orientering av oppholdsrommene for leilighetene. Felles for alle enhetene er at oppholdsrommene har lav brystningshøyde med limte glasshjørner. Det gir en svært unik kontakt mot livet på utsiden fra hvert oppholdsrom.
De fire leilighetene i øverste etasje som ikke har balkong, har i stedet tilgang via en innvendig trapp fra leiligheten opp til sin egen private og usjenerte takterrasse.

Uten understøttelse
– I første rekke var utfordringene de utkragede balkongene som ikke har understøttelse. De er usymmetriske og ligger heller ikke over hverandre. Dermed fikk vi ikke hjelp fra underliggende balkonger med tanke på forskaling og reis. Ved at hjørne-
vinduene er limte, blir bæringene også spesielle, sier prosjektleder Martin Friis fra Solid Entreprenør.

– Hjørnene er i plasstøpt betong og har ikke bæring i hjørnet. I tillegg henger det en plasstøpt balkong på utsiden. Noen steder er det bærepunkter 2,5 meter fra hjørnet på begge sider, andre steder 1,5 meter, fortsetter han.
Etter at dekkene i hver etasje var ferdig støpt, ble det lagt ut store H-bjelker 3-4 meter inne på dekket i etasjen under og som stakk 2,5 meter ut i friluft. Den ble stemplet opp i dekket over. På dragerne ble det laget en platting der forskalingsreisen ble etablert.
– Dette fungerte veldig bra. Ulempen var at konstruksjonen måtte bli stående en stund til den nødvendige herdingen av balkongene hadde skjedd. Selv om det var tidkrevende, fikk vi gjort dette på relativ kort tid. Grunnarbeidet startet i januar 2014, og betong-arbeidene i mars samme år, og vi overleverte de fleste av leilighetene i juni/juli i år, forteller Friis.
Friis berømmer samarbeidet med Fredensborg Eiendom og Studentsamskipnaden i Oslo som begge i byggeperioden var ytterst velvillige og imøtekommende når det gjaldt Solids aktivitet på og rundt byggeplassen.

Påkostede arealer
Fellesområdet har en himlingshøyde på 2,7 meter i første etasje, der veggen er røft formet av bordforskalet plasstøpt betong. Det er lydhimling og 60x60 steinfliser på gulvene. Trapperommet videre oppover er sparklet og malt i forskjellige farger for hvert plan. Glass i rekkverk er foliert i mange fargenyanser, innrammet av rekkverk i klarbehandlet stål. Fra og med andre etasje er det teppebelagte arealer i fellesområdene.
– Solon Eiendom er en byggherre som tør og ønsker spennende og utradisjonelle løsninger. Det er det artig å få være med på, sier Berge. – Vi bestemte oss tidlig for en trefasade, som medførte en del prosjektering blant annet med hensyn til brannkrav. Etter gjeldende brannkrav må den ha brann-
hemmende impregnering. For å unngå spor etter skjolder og avrenninger fra alle utstikkende balkonger ble fasaden til slutt beiset. Fargevalget handler om fargeglede; vi ville spille på lag med trærne og floraen i området.
Tomta er kileformet med en variert vegetasjon, deriblant flere høyreiste asketrær som er fredet. En egen arborist var tilknyttet prosjektet fra første dag for å etterse og kontrollere at trærne fikk kyndig pleie. Fra hovedinngangen i nord går det en akse gjennom bygget og til en kvartalspark i sør, der det er anlagt en solrik fellesterrasse.
Solid Entreprenør har en stor egenproduksjon med over 250 egne håndverkere. Vi er selvforsynte på de fleste fagene. Det eneste vi ikke har utført i egen regi på Ullevål Tårn, er grunnarbeid, elektro, rør og ventilasjon. Vi er overbevist om at det er en styrke for oss i markedet, avslutter Friis.