Ullerud Helsebygg

Det største byggeprosjektet i Frogn kommunes historie, er også Norges største sykehjem i massivtre. Det har passivhusstandard og skal sertifiseres som BREEAM - NOR «Very Good».

Fakta

Sted: Drøbak i Akershus

Prosjekttype: Omsorgsbygg

Bruttoareal: 12.000 kvadratmeter

Byggherre: Frogn kommune

Byggeledelse: HR Prosjekt

Totalentreprenør: AF Bygg Østfold

Kontraktssum eks. mva.: 270 millioner kroner

Arkitekt: Arkitekt: Jostein Rønsen Arkitekter (idéfase/ skisseprosjekt/forprosjekt/ utarbeidelse anbud), BAS Arkitekter (gjennomføring)

LARK: Landskapsarkitektene Berg & Dyring

Interiørarkitekt: Linda Evensen Design LTD

Rådgivere: Prosjektering massivtre: Strombro | RIB, RIBR og RIByFy: Sweco | RIAKU: Brekke & Strand | BREEAM AP: Asplan Viak | BREEAM Revisor: WSP

Underentreprenører og leverandører: Riving: AF Decom |

Grunnarbeider: Isachsen | Stikning: Geomatikk Survey | Elektro: Powertech | Rør med brønnpark: Assemblin | Ventilasjon: Randem & Hübert | Prefab betong: Contiga | Maler og belegg: Artea | Trapper og rekkverk: Jotne Ankers | Himling: Bærum ByggMontering | Fast inventar: Sørlie Prosjektinnredninger | Storkjøkken: Fredrikstad Storkjøkken | Lås og beslag: Lås og Prosjekt | Blikkenslager: Frode Kristiansen | Porter: Scanmark | Glassfasader: Ema Glass | Badeinnredning: Banobad | Takheissystem: NHD | Dører: Nordic Door | Vinduer: Nordan | Massivtre: Binderholz | Montering av massivtre og limtre: Massiv Lust | Avfalls- og skittentøysjakter: Scand Industrimiljø

Ullerud Helsebygg er på fire etasjer og har et bruttoareal på 12.000 kvadratmeter, med parkering i underetasjen og en inntrukket teknisk femte etasje på toppen. Det L-formede bygget ligger i tilknytning til det eksisterende sykehjemmet, og skal knyttes til dette i første etasje, i underetasjen og på systemnivå med felles teknisk anlegg. Med de 108 nye sykehjemsplassene vil det bli totalt 160 sykehjemsplasser ved Ullerudtjernet nordøst for Drøbak sentrum.

Alt nå eller gradvis?
Bjørn Nordvik er kommunens prosjektleder og forteller at det forelå en kartlegging av hvor mange sykehjemsplasser det var behov for frem til 2030.
– Det var flere modeller, blant annet om man skulle bygge sykehjemmet i flere etapper. Men politikerne var krystallklare; flere enn færre skulle bygges nå. Per i dag er ikke behovet vårt et helsebygg i fire etasjer. Den øverste vil bli stående tom de nærmeste årene. Men ekstraomkostningene med den fjerde etasjen er ikke så høy. Vi ville aldri kunnet bygge den etasjen så billig noen gang eller noe sted senere som det vi gjør nå, understreker Nordvik.
Etter et lokaliseringsvedtak utarbeidet Jostein Rønsen Arkitekter AS et ide- og skisseprosjekt vinteren 2014. Sammen med Frogn kommune ble det lagt mye energi i å finne løsninger som ikke innebar en for høy bemanningsfaktor.
– Det kan være drepen for en kommuneøkonomi. Det finnes eksempler her i landet der denne faktoren er på 1,5. Det betyr en og en halv ansatt per pasient i snitt hele døgnet hele året. Hos oss ligger bemanningsfaktoren på 1, påpeker Nordvik.
Politisk ledelse i Frogn kommune ønsket et helsebygg med miljøriktige kvaliteter, spesielt etter en befaring på Ås, der studentboligene Pentagon ble bygget i massivtre. I den påfølgende anbudskonkurransen ble det åpnet for muligheten for bygging i to alternative metoder. Tilbyderne kunne enten gi tilbud på stål og betong, eller i massivtre, eller begge.
– Vi aksepterte to prosent høyere pris på massivtrealternativet, i det lå et signal om at det var massivtre vi ønsket oss. Vi fikk inn sju anbud 15. mars 2015, to av dem var i massivtre, forteller Nordvik.
Det laveste av dem var fra AF Bygg Østfold. Prosjektleder Geir Johansen forteller at da det ble regnet på begge alternativene parallelt, fant de ut at tilbudene ville havne ganske likt. – Da la vi bort stål og betongalternativet, selv om vi ikke hadde kalkulert oss helt ferdig. Fra før hadde vi noe erfaring med massivtre, men ikke i dette omfanget. Ullerud Helsebygg er et komplekst bygg med blant annet 550 rom. En stor utfordring var også de strenge lyd- og brannkravene, sier Johansen.
AF Bygg Østfold knyttet til seg BAS Arkitekter AS i gjennom-
føringsfasen. For Jostein Rønsen Arkitekter i forprosjektfasen utgjorde ikke valget av byggemetode den store forskjellen. – Vi var nok litt heldige. Rommene er av en slik størrelse at de passer til massivtre. Vi endret ikke planene, bare tilpasset dem noe, sier Jostein Rønsen.

Tidlig prosjektering
Når massivtreelementer ankommer en byggeplass har de en høy ferdighetsgrad. Hulltakinger for tekniske gjennomføringer og for døråpninger er allerede foretatt på fabrikken. Men det betinger også en nitid prosjektering på et tidligere tidspunkt enn med et tradisjonelt byggesystem. – Alt må være klart tidligere, så de tekniske konsulentene hadde en tøff periode høsten 2015. De første elementene skulle komme i begynnelsen av mars 2016. To måneder før måtte alle tegninger være godkjent for bearbeiding og produksjon, sier Johansen.
De første elementene ankom på lastebiler fra fabrikken til Binderholz i Østerrike 2. mars, de siste ble montert i slutten av juni. Det er montert i alt 17.000 kvadratmeter vegg- og dekkeelementer i massivtre.
– Monteringen gikk fortere enn vi hadde forestilt oss. Vi hadde lagt inn en liten slakk, den viste seg å være unødvendig. Det er fascinerende å se hvordan massivtre stables. Det går utrolig raskt, det er som å stable Lego, forteller Johansen.

Stort mangfold
Alle de 108 fremtidige beboerne får enkeltrom. Bogruppene på maksimalt åtte beboere, deler fellesrom og et allrom med vinduer fra gulv til tak. Ullerud Helsebygg er også et lærings- og mestringssenter, dagsenter for eldre og en kafeteria som også vil bli åpen for publikum. Et nytt sentralkjøkken vil også dekke kommunens eksterne behov. Helsebygget vil ved full drift være Frogns største arbeidsplass, med et sted mellom 200 og 250 arbeidstakere.
Sikkerhet, trygghet og komfort i helsebygget er ivaretatt av det ypperste innen velferdsteknologi med pasientvarsling, sensorer og innendørs posisjonering. I tillegg til at hvert fellesrom får en 60 tommers TV, vil hvert beboerrom ha en noe mindre skjerm der det for eksempel kan formidles intern informasjon eller streames fra arrangementer som foregår i kantina. Det er også lagt opp til at hvert beboerrom kan ha et eget privat kjøleskap.
– Det var viktig å oppnå en bostruktur som var driftssikker når det gjelder driftstjenestene. Der var det noen runder med Husbanken for å komme i mål. Men vi har klart å premisse oss frem til gode løsninger, som for eksempel ett vaktrom for to bogrupper, sier Nordvik, som også nevner de automatiserte systemene i hver etasje for håndtering av skittentøy og avfall.

Livsløp og økonomi
Selv om det er et bygg nesten utelukkende produsert av tre, er det på grunn av Risikoklasse 6 ikke overveldende mye tre synlig i interiøret. Det begrenser seg til vindusveggen med fransk balkong på beboerrommene der det er synlige treoverflater. Og selv om arkitektene hadde ønske om større flater med eksponerte trepaneler i fasadene, er det også begrenset.
– Vi er opptatt av å holde livsløpskostnadene nede, helsebygget skal vare lenge og med et minimalt vedlikehold. Derfor er det valgt å bruke fibersementplater og mindre felter med tre i fasadene, bekrefter Nordvik.
Ullerud Helsebygg har tiltrukket seg en enorm interesse, både fra fagmiljøer og fra andre kommuner som vurderer å sette i gang bygging av nye omsorgsbygg. Interessen for massivtre, med gode miljøegenskaper og en konkurransedyktig pris er stor.
– Jeg har deltatt på mange konferanser og seminarer for å fortelle om massivtreprosjektet vårt, og jeg vil anta vi har hatt 40 kommuner på befaring her, sier Nordvik.
AF Bygg Østfolds totalentreprise med opsjoner og endringer er på ca. 270 millioner kroner uten avgifter. – Hvis vi regner de totale utgiftene til ca. 300 millioner kroner ekskludert avgifter, får vi over 200 millioner kroner i investeringstilskudd fra Husbanken. Det gir en nettoinvestering for Frogn kommune på under 100 millioner kroner. Det betyr at vi har fått utrolig mye for pengene, slår Nordvik fast.