Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Uendret etterspørsel etter lån på tampen av 2020

Etterspørselen etter lån fra husholdninger og foretak var så å si uendret i fjerde kvartal av pandemiåret 2020.

Det viser Norges Banks utlånsundersøkelse for fjerde kvartal av 2020.

Kredittpraksisen og lånebetingelsene var også uendret, og fremover ventes det ingen endringer, ifølge sentralbankens rapport torsdag.

– Utlånsmarginen på lån med pant i bolig falt noe som følge av økte finansieringskostnader, heter det.

– Bankene rapporterer at etterspørselen etter avdragsfrihet gjennom høstens smitteoppblomstring var mindre enn under den første smittebølgen, særlig for foretak.

Samtidig rapporterer bankene at fjerningen av utvidet fleksibilitetskvote i boliglånsforskriften i liten grad har begrenset lånestørrelse, antall lån eller bankenes villighet til å gi lån.