Foto: UCO

UCO leverer Norges første Volvo EW170E High Rail til Baneservice

Den nye hjulgraveren med jernbaneunderstell skal brukes av Baneservice på grunnarbeidene ved Loenga stasjon i Oslo i regi av Bane NOR. Arbeidet er en del av Follobaneprosjektet.

Arbeidet ved Loenga er nå i sluttfasen, men maskinen vil følge selskapet over i andre kommende prosjekter.

Dette skal være den første skinnegående hjulgraveren av den relativt nye Volvo-modellen EW170E, som leveres i Norge.

– Dens korte hekk, gjør at den egner seg godt til jobben den skal utføres på skinnegangen. Utgangspunktet er en Volvo EWR170E, en maskin som benyttes på vei og i terreng. For å kunne benyttes på jernbane, er den ombygget med skinnegangsutrustning, og dette er gjort ved det Volvo CE eide selskapet CE Engineering Solutions AB i Malmø, sier salgssjef for Sør-& Østlandet i Volvo Maskin, Jarle Bjørløw, i en pressemelding. Volvo har levert rundt 40 jernbanemaskiner i Norge i løpet av de siste 15 årene.

Volvo og UCO her gjennom flere år hatt et tett samarbeid.

– Jeg synes det er veldig positivt at UCO satser sammen med oss i dette markedet. De har fagkompetansen som trengs for å nå kundene. Dette er ikke A4-maskiner og det krever litt ekstra av utleieren, sier David Kristianslund, salgsdirektør i Volvo Maskin.

UCO har i dag en flåte med flere Volvo anleggsmaskiner i spekteret 10- 40 tonn, og de peker på at nå er etterspørselen i ferd med å ta seg opp igjen etter en litt laber sommer preget av økonomiske ringvirkninger fra koronapandemien.

– Vi ser at flere vegrer seg for å investere i dyre anleggsmaskiner i en usikker tid. Dermed kan det være mer aktuelt enn noen gang å leie maskiner i stedet for å eie, mener administrerende direktør i UCO, Jostein Stormo.

Salgskonsulent i UCO, Thomas Nikolaisen og Hans Haugen, anleggsleder i Baneservice. Foto: UCO