Uautorisert gravearbeid gir nedsatt hastighet på fylkesvei

Statens vegvesen må sette ned hastigheten på fv. 306 mellom Andebu og Høyjord på grunn av at vegen er trafikkfarlig.

– Statens vegvesen har oppdaget at det har foregått uautorisert gravearbeid ved fv. 306 mellom Andebu og Høyjord. Gravearbeidene har ført til at fundamenteringen av veien er skadet. Dette utgjør en fare for trafikantene, og hastigheten blir derfor satt ned fra 80 km/t til 50 km/t. Veien blir også snevret inn til ett kjørefelt, heter det i en melding fra etaten.

Dette er umiddelbare tiltak av hensyn til trafikksikkerheten. Statens vegvesen kommer i løpet av kort tid til å vurdere hvilke tiltak som skal gjøres for å få veien trafikksikker.