Administrerende direktør Kjetil Vikingstad i Geminor, opplyser om en vellykket start på transport og deponering av flyveaske fra Sverige til Tyskland. Foto: Geminor.

Tysk gruve kan løse flyveaske-utfordringer

Mens NOAH sitt anlegg på Langøya går mot stenging, letes det etter nye alternativer for deponering av flyveaske. Geminor startet nylig et testprosjekt der flyveaske deponeres i tyske saltgruver.

Flyveaske, et biprodukt av forbrenningsprosessen i blant annet energi- og fjernvarmeanlegg, inneholder store mengder av silisiumdioksid og kalsiumoksid og krever forsvarlig deponering. Norsk Avfallshåndtering (NOAH) sitt anlegg på Langøya utenfor Holmestrand er det eneste i Skandinavia som kan håndtere uorganisk og farlig avfall, så når deponiet snart stenger forsvinner samtidig regionens viktigste mottak for flyveaske. Dette skaper utfordringer både for bransjeaktører og myndigheter, og har utløst en debatt rundt fremtidige, alternative løsninger for håndtering av flyveaske både i inn- og utland, skriver Geminor i en pressemelding.

Geminor

Geminor ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for energigjenvinning av ulike typer avfall som refuse-derived fuel (RDF), solid recovered fuel (SRF), farlig avfall og avfallstrevirke samt gjenvinning av papir, papp, plast, trevirke og andre typer avfall i det nord-europeiske markedet.

Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og sysselsetter totalt 60 fagpersoner.

Selskapet håndterer mer enn 1,5 millioner tonn avfall hvert år og har kontrakter med mer enn 80 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på ca.115 millioner euro.

Kilde: Geminor

Åpner for transport til Tyskland

Som svar på dette åpnet Geminor nylig et testprosjekt ved å transportere flyveaske til Tyskland, nærmere bestemt til saltgruver utenfor Goettingen. Flyveasken skal deponeres i de gamle gruvegangene, der den blandes med saltvann og nøytraliseres til en betongaktig masse. Energi- og fjernvarmeprodusenten Landskrona Energi i Sverige skal årlig kvitte seg med rundt 2000 tonn flyveaske, og det er aske fra dette anlegget Geminor nå bidrar med å deponere, opplyser Geminor.

Deponering går etter plan

Administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad, opplyser om en vellykket start på transport og deponering av flyveaske fra Sverige til Tyskland.

– Våre to første transporter fra Landskrona har gått etter plan, noe som gir oss tro på at dette er et godt alternativ når Langøya snart stenger. Siden vi nå har tillatelse til å håndtere togtransport inne på Geminors anlegg i Landskrona, ser vi nå på muligheten for å laste flyveasken på tog fremover. Det gir oss flere transportmuligheter og er et godt alternativ rent miljømessig, sier Vikingstad.

– For øyeblikket kan lagring av flyveaske i Tyskland være et godt alternativ for bransjeaktører i hele Skandinavia. Vår oppgave er til enhver tid å finne de beste løsningene for avfallet, og vi vil fortsette å lete etter nye og gode langtidsalternativer til Langøya, avslutter Kjetil Vikingstad i Geminor.