Illustrasjonen viser asfaltverket som Lintec & Linnhoff leverer til asfaltentreprenøren Brani AS ved Snarum Pukkverk.

Tysk asfalt- og betongverkprodusent satser i Norge

Den tyske produsenten av asfalt- og betongverk, Lintec & Linnhoff, satser i Norge gjennom selskapet LLG Nordic.

LLG Nordic AS ønsker spesielt å adressere markedet for små og mellomstore entreprenører, skriver selskapet i en pressemelding.

Ifølge LLG Nordic er Lintec & Linnhoff den første av de store internasjonale produsentene av asfalt- og betongverk som får en slik tilstedeværelse i Norge.

Roy Norum, styreleder i LLG Nordic.

– De store produsentene av asfalt- og betongverk har alltid behandlet det relativt lille nordiske markedet ganske stemoderlig. Det gjelder særlig små- og mellomstore kunder som bare trenger å kjøpe et eller to asfaltverk over flere år. Det er dette vi skal gjøre noe med, sier Roy Norum, styreleder i LLG Nordic.

Norum og folkene bak LLG Nordic har tidligere vært involvert i en rekke selskaper i bransjen, inkludert Finsrud Asfalt, Eiker Asfaltproduksjon og Kito, og etablerte i den sammenhengen egen asfaltproduksjon i 2009 med basis i en Lintec & Linnhoff-løsning, står det i pressemeldingen.

LLG Nordic har fått ansvaret med å representere Lintec & Linnhoff eksklusivt i både Norge og øvrige nordiske land, og har etablert seg på Vollen i Asker.

Ifølge LLG Nordic blir selskapets primæroppgave å sørge for kontinuerlig fysisk tilstedeværelse i Norge. Det planlegges også etablering av lokale representanter / selskaper i de andre nordiske landene.

LLG Nordic leverer i disse dager et nytt asfaltverk til asfaltentreprenøren Brani AS, på Snarum pukkverk i Vikersund. Det nye asfaltverket, som er av typen Lintec CSE 3000, vil kunne produsere opptil 200 tonn asfalt per time, med tre tonns mixer og 350 tonn lagersiloer for ferdigprodusert masse, opplyser LLG Nordic.

Anlegget har integrert skumanlegg for produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA), og det kan også produsere asfalt med opptil 20-25 prosent innslag av gjenbruksasfalt. Verket går på elektrisitet og fluidisert LPG gass. LLG Nordic skriver i meldingen at det også finnes løsninger basert på fyring med blant annet pellets.

– Lintec & Linnhoff ønsker å tilby norske entreprenører anlegg som produserer asfalt og betong mest mulig miljøvennlig og kostnadseffektivt, men til en konkurransedyktig pris, sier Roy Norum.