Tyrholm & Farstad næringsbygg

Sentrale personer i utbyggingen for totalentreprenør Svalinn er ass. prosjektleder Geir Håvard Sæther (f.v.), daglig leder Julie Marie Stenrød, konsernsjef Tarjei Hegland og prosjektleder Pål Breistrand.Representanter for totalentreprenør og byggherre samlet i et av lagerområdene i nybygget. Fra venstre ass. prosjektleder Geir Håvard Sæther i Svalinn, økonomisjef Tor Knutsen i Tyrholm & Farstad, konsernsjef Tarjei Hegland i Svalinn og prosjektleder Pål Breistrand i Svalinn.
Svalinnlogo

Svalinnlogo

RonnyTennfjord

RonnyTennfjord

Consultgruppen

Consultgruppen

Riksheim

Riksheim

Constructorlogo

Constructorlogo

Aquatech

Aquatech

Byggmontering

Byggmontering

TillerVimek

TillerVimek

Kingspanlogo

Kingspanlogo

NygårdTak

NygårdTak

El24

El24

Energimalogo

Energimalogo

Longvas

Longvas

Svalinn er totalentreprenør for logistikkselskapet Tyrholm & Farstads nye næringsbygg med frys, kjøl, tørr-varelager og administrasjon på Flatholmen kai i Ålesund. Bygget har et areal på 14.300 kvadratmeter.

Fakta

Sted: Flatholmen i Ålesund

Prosjekttype: Næringsbygg

Byggherre: Tyrholm & Farstad

Totalentreprenør: Svalinn

Byggherreombud: Holte Consulting

Areal: Ca. 14.300 kvadratmeter

Prosjektkostnad: 248 millioner kroner ekskl. mva.

Rådgivende ingeniører: RIB: Svalinn l RIB stålkonstruksjoner: AK Mekaniske l RIBr, RIB betong, RIG: Consult Gruppen l RIV kulde: PEA Consult l RIV bunnledninger: Riksheim Consulting l Uavhengig kontroll: Tømmerdal Consult

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: ACO Anlegg l Stålkonstruksjoner: AK Mekaniske l Sprinkler: Aqua Tech l Porter: ASSA Abloy l Tømrer: Byggmontering Møre l Mobile reoler: Constructor Norge l Elektro, solcelle: EL 24 Ensiko l Ventilasjon: Energima Ålesund l Rørlegger: Fagrør l Kulde: Johnson Controls Norway l Oppmåling: Longvas Oppmåling l Maler, gulv: Malermester Bjørnøy l Fundamenter: Ronny Tennfjord l Prefab betongelementer: Spenncon l Vinduer og glass: Straums-heim l Industrigulv betong: Tiller Vimek l Taktekking: Nygård Tak l Heis: TK Elevator l Hurtigporter frys: DAN-doors l Dører: Swedoor, Kias-dører, Daloc l Tekjøkken: HTH l Storkjøkken: MP Storkjøkken l Sandwichpaneler: Kingspan

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Tyrholm & Farstad flytter nå aktiviteten fra Skutvika sør i Ålesund sentrum til det nye havneområdet Flatholmen nord for sentrum. Ifølge økonomisjef Tor Knutsen i byggherreselskapet er flyttingen i alles interesse.

– Vi hadde vokst ut av området vi holdt til på i Skutvika. Her kan vi utvikle oss videre med kapasitet i nåtid og fremtid. Det var stor politisk og samfunnsmessig interesse for at vi skulle flytte fra Skutvika. For oss er dette en god løsning. Administrasjonen vår holdt tidligere til i sentrum, nå får vi samlet aktiviteten her. Det er attraktiv beliggenhet, med direkte tilgang til 725 meter ny kai. Totalt disponerer vi 83 mål tomt. Vi dobler kapasiteten på gods på det nye området sammenlignet med tidligere. Det medfører bedre logistikk. Vi kan drive mer effektivt. Nå er cirka 80 prosent av eksportvirksomheten i Ålesund samlet på en plass. Forventningene er at vi skal kunne øke omsetningen, sier Knutsen.

Tungtrafikk bort fra Brosundet

En effekt av flyttingen blir at mye tungtrafikk forsvinner fra bysentrum, der tungtrafikk til og fra Skutvika til nå har gått gjennom det trange Brosundet, mest kjent som en av landets store turistattraksjoner.

Knutsen sier Tyrholm & Farstad har en bruttoomsetning på om lag 300 millioner kroner i året. De investerer 248 millioner kroner før moms i byggingen av anlegget. I tillegg kommer et stort solcelleanlegg som dekker cirka 8.700 kvadratmeter av taket. Anlegget skal produsere 1,1 millioner kW. Knutsen tror det vil dekke en tredjedel av strømforbruket på anlegget. I tillegg er det bygget et avansert varmegjenvinningsanlegg, slik at bygget blir energieffektivt.

Ifølge Knutsen blir solcelleanlegget et av de 15 største i Norge.

Milliardsatsing

Tyrholm & Farstad eier bygget og har en festeavtale med grunneier Ålesundsregionens Havnevesen på tomten. Byggeindustrien omtalte nylig utbyggingen av 725 meter lange Flatholmen kai, omtalt som Europas største pågående kaiutbygging. Byggherre for kaia er Ålesundregionens Havnevesen, organisert som et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Giske, Sula, Haram og Ålesund.

Planen er at utbyggingen skal gjøre Ålesund til en stormakt på konteinerfrakt. Arbeidet med fylling og bygging av infrastruktur startet tilbake i 2003. Før den siste kaiutbyggingen var det allerede en cirka 600 meter lang kai på Flatholmen. Samlet areal som er fylt ut er cirka 300 mål. Ifølge havnefogd Ole Christian Fiskaa er det samlet brukt en milliardsum til nå, og det er videre utbyggingsplaner.

Den nye terminalen til Tyrholm & Farstad er gjennomført som samspillsentreprise. Kontrakten ble signert i februar 2023, med oppstart i mai samme år. Forventet byggetid var 15 måneder, men ifølge konsernsjef Tarjei Hegland i totalentreprenør Svalinn Group er bygget ferdig på 12 måneder. Bedriften markedsfører seg som entreprenør for næringsmiddelindustrien.

– Vi hadde en lang samspillsfase med byggherre på over to år. En brukergruppe fra byggherre ble stilt til disposisjon for oss. Det har vært en gøy gjeng å jobbe med. Vi har prosjektert alt, og knyttet til oss rådgivende ingeniører etter behov, sier Hegland. Holte Consulting har hatt rollen som byggherreombud.

Permafrostsikring

– Bygget har et avansert varmegjenvinningsanlegg der alt overskudd av energi blir brukt til oppvarming. Det blir lite spillvarme. Tar man med solcelleanlegget blir bygget i stor grad selvforsynt med energi, sier Hegland.

Varmegjenvinningen blir blant annet brukt til et anlegg for permafrostsikring under fryselageret, samt til oppvarming av utvendig flate for å sikre bart underlag om vinteren.

– Vi begynte her 23. mai 2023 og har bygget ferdig på 12 måneder. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med underleverandører og byggherre. Det er gjort en kjempejobb, sier Hegland.

Prosjektet omfatter søknadsprosess, prosjektering, grunnarbeider, fundamentering, betongarbeid, komplett bygg inkludert kulde, elektro- og rørinstallasjon, samt installasjon av mobile reolsystemer.

Arealet på logistikkterminalen er cirka 12.600 kvadratmeter, mens kontordelen i tre etasjer er cirka 1.700 kvadratmeter. Tyrholm & Farstad skal selv bruke de to nederste etasjene i kontorbygget, mens tredje etasje blir leid ut. Her blir det også felles kantine for alle ansatte. Mellom industri- og kontorområdene er det garderober med dusjer for overgangen mellom skitten og ren sone. Her er også installert sikkerhetssystemer siden havnen er såkalt ISPS-område, mens kontordelen ikke er det.

Fryse-, kjøle- og tørrvarelager

Bygget inneholder fryselager, der det blir en temperatur på rundt 24 minusgrader, kjølelager og tørrvarelager. Det er tilpasset konteinervirksomhet, med romslige areal for flytting av gods direkte fra kaia og inn i bygget. Mye av hvitfisken vil bli lagret på fryselageret, mens klippfisken typisk blir lagret på kjølelageret. Økonomisjef Knutsen i Tyrholm & Farstad forklarer hvordan virksomheten er lagt opp:

– Fiskebåter kommer inn til kai, losser fisken og lagrer den hos oss mens den blir auksjonert bort. Klippfisken kommer fra brukene rundt omkring oss. Fisken fraktes ut med både bil, båt eller fly. Vi har egen flyfraktavdeling på flyplassen på Vigra. Klippfisken fraktes typisk ut i konteinere til Brasil, Portugal eller land i Afrika.

Tyrholm & Farstad har 16 faste ansatte som jobber operativt ute i kai-, kjøle- og fryseområdene. I tillegg leier de inn lossekapasitet etter behov. De har 24 ansatte i administrasjonen, inkludert befraktningsavdeling for konteinere og biler, og skipsagenter. Det vil si at 40 fast ansatte får nytt arbeidssted i nybygget som skal være operativt fra 1. juli.

Stål og sandwich

Hegland i Svalinn sier de kom til ferdig opparbeidet tomt på cirka kote to meter. Tomten er en utfylling i fjorden. Bygget er et typisk industribygg med støpt plate, ringmur av brystningselementer, bærende stålkonstruksjon med sandwichpanel påmontert. Sandwichen er produsert av Kingspan. Kuldeteknologien er levert og montert av Johnson Controls Norway. AK Mekaniske har prosjektert og levert stålkonstruksjonen. Spenncon har levert prefabrikkerte betongelementer til brystningsmur, hulldekker og elementer til blant annet heis- og trappesjakt i kontordelen.

Hegland sier bygget er av de største de har satt opp, og nevner Tromsøterminalen ferdig i 2020 og lakseslakteri på Austevoll ferdig i fjor i samme kategori.

Tidligere Huurre

Svalinn er arvtageren etter Huurre. I 2019 gikk ansatte sammen og kjøpte ut den norske og svenske delen, mens Caverion kjøpte den finske. De største eierne er Hegland selv, Nils Haukeland og Pål Svenheim, ansatte i sentrale posisjoner i Huurre en årrekke. Hovedeierne er basert i Bergen, mens kontoradressen er på Nesbru i Asker.

Bedriften har også avdelinger i Stavanger, Trondheim, Tromsø og Namsos. Prosjektledere for ålesundsterminalen er Pål Breistrand og Geir Håvard Sæther (ass.) fra avdelingen i Namsos. 1. april i år begynte Julie Marie Stenrød i jobben som daglig leder for den norske avdelingen i Svalinn med base på Nesbru. Hun er sivilingeniør med spesialisering innen bygg, har en MBA fra NHH og kommer fra jobben som salgssjef, senere divisjonsleder for totalentreprise i Svalinn, hvor hun har vært i tre år.


Flere prosjekter